Menu

Stagebureau

Samen met onze cliënten richten we ons niet op zijn of haar beperkingen, maar op wat wel kan. Door het beste uit jezelf te halen bereik je de grenzen van het mogelijke. Om dit te kunnen verwezenlijken, zowel nu als in de toekomst, is het noodzakelijk om nieuwe en toekomstige zorgprofessionals op te leiden vanuit deze gedachte. Wij doen alles wat binnen onze mogelijkheden ligt om hen zodanig te begeleiden, dat ook zij het beste uit zichzelf kunnen halen, ten behoeve van onze cliënten.

Inhoud van deze pagina

Goede leerbedrijven zijn onmisbaar voor het beroepsonderwijs. Ook als Adelante willen wij door het bieden van stages bijdragen aan het leerproces van studenten in het beroepsonderwijs. Dit biedt studenten de kans om kennis te maken met het werkveld en het leert hen beroepsvaardigheden toe te passen in de praktijk.

Een belangrijk onderdeel in de missie van Adelante is het investeren in de ontwikkeling en verspreiding van vakkennis door wetenschappelijk onderzoek, onderwijs, opleiding en innovatie. Vanuit onze missie zien wij het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om de deuren te openen voor stagiair(e)s en samenwerking te zoeken met onderwijsinstellingen, om onze kennis en ervaring te delen met toekomstige professionals in de zorg. Dit zorgt voor zorgprofessionals die beter voorbereid zijn op de zorgvraag van morgen.

Adelante profiteert hiervan, omdat zorgprofessionals in een vroeg stadium al kwalitatieve zorg kunnen leveren die past bij de ontwikkelingen in de zorg. Daarnaast biedt het tal van mogelijkheden om in te spelen op de werving en selectie van schaarse en noodzakelijke beroepsgroepen in de arbeidsmarkt, wat uiteindelijk weer kostenbesparing oplevert.

Al deze doelstellingen komen samen bij het Stagebureau en worden vanuit daar uitgedragen richting de organisatie. Het stagebureau is een samenwerking tussen de Adelante Academie, HR advies en HR services en is verantwoordelijk voor het centraal aansturen van het stagebeleid.

Het stagebureau geeft op overzichtelijke, efficiënte en klantvriendelijke wijze vorm aan de plaatsing en introductie van stages die plaatsvinden binnen Adelante. Daarnaast houdt het stagebureau centraal het overzicht qua soorten stages en welke beroepsgroepen (soorten en aantallen) een stage doen bij Adelante om inzicht te creëren in de vraag en het aanbod van de toekomstige professional.

 

Solliciteren naar een stageplek

Adelante ontvangt veel aanvragen van studenten die stage willen lopen in onze organisatie. Het merendeel van de stages wordt geregeld via onze contacten met onderwijsinstellingen in de regio. Wij raden om een stageplek te regelen via je onderwijsinstelling.

Heeft je onderwijsinstelling deze mogelijkheid niet en wil je weten of er een stagemogelijkheid is? Stuur een mail naar Stage@adelante-zorggroep.nl

Voor overige vragen omtrent stages bij Adelante kun je ook terecht via Stage@adelante-zorggroep.nl  of bel naar het stagebureau: 045-5282392