Menu

Wachttijden

Inhoud van deze pagina

Wachttijden Revalidatie

In onderstaand overzicht vindt u onze wachttijden van de afgelopen twee weken. Adelante publiceert de gemiddelde wachttijd voor onderzoek en/of behandeling in kalenderdagen. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u elders mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek vier weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd zeven weken. Adelante spant zich in om de wachttijden te beperken. Er zijn in principe geen wachtlijsten voor klinische opnames.

De gepubliceerde wachttijden zijn een indicatie, de werkelijke wachttijd kan hiervan afwijken. Ook kan de daadwerkelijke wachttijd op individueel niveau anders uitpakken dan gepubliceerd bijvoorbeeld doordat:

  • U door persoonlijke omstandigheden niet kan komen
  • Uw afspraak gebonden is aan een specifieke arts
  • Onvoorziene omstandigheden, zoals spoedopnames, ziekte medewerkers of technische problemen

Aan de wachttijden kunnen geen rechten worden ontleend.

Update: 6 juni 2023

Revalidatie locatie Team / diagnose  Toegangstijd tot eerste policonsult in kalenderdagen  Wachttijd behandeling in kalenderdagen
Adelante volwassenenrevalidatie
loca
tie Hoensbroek
Dwarslaesie 21 14
  Amputatie/traumatologie en orthopedie  14 14        
  Cardiologie 14 35
  Niet-aangeboren hersenletsel 14 14
  Cerebrovasculaire accident (CVA-hersenbloeding-herseninfarct) 14 14
  Chronische pijn 7  
  Oncologie 14 28
  Zitpoli 21 35
Adelante Arbeid
locatie Hoensbroek
Vroege Interventie / Quickscan 14 7
  Eerste afspraak (anders dan Vroege Interventie) 7 z.s.m. na offerte akkoord
Adelante volwassenenrevalidatie
locatie Viecuri, ziekenhuis Venlo
ATO/CVA/ONCO/NEU/HND/PIJN49 49 42
       
Adelante volwassenrevalidatie
locatie Wieënhof, Venray
  70 42
Adelante volwassenenrevalidatie
locatie MUMC+, ziekenhuis Maastricht
Revalidatie algemeen 14 35
  Screening Chronische pijn - jongeren 14 14
  Screening Chronische pijn - volwassenen 14 63
Adelante kinderrevalidatie 
locatie Valkenburg

 

Screening/revalidatiedagbehandeling

20

 

56

 

Adelante kinderrevalidatie
locatie Viecuri, ziekenhuis Venlo
  48 21
Adelante kinderrevalidatie 
locatie Ulingshof, Venlo
  48 21

 

Wachttijden Audiologie & Communicatie ZG

In onderstaand overzicht wordt de gemiddelde wachttijd voor Zintuiglijk Gehandicaptenzorg (ZG) en onze Audiologisch Producten (AP) per locatie weergegeven dit overzicht wordt één keer per maand bijgewerkt. Wij publiceren de gemiddelde wachttijd voor onderzoek en/of behandeling in kalenderdagen. Wij doen er alles aan om de wachttijd zo kort mogelijk te houden, wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u elders mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt 10 kalender weken.

De gepubliceerde wachttijden zijn een indicatie, de werkelijke wachttijd kan hiervan afwijken. Ook kan de daadwerkelijke wachttijd op individueel niveau anders uitpakken dan gepubliceerd bijvoorbeeld doordat:

  • U door persoonlijke omstandigheden niet kan komen
  • Uw afspraak gebonden is aan een specifieke behandelaar
  • Onvoorziene omstandigheden, zoals spoedopnames, ziekte medewerkers of technische problemen

Aan de wachttijden kunnen geen rechten worden ontleend.

Update: 6 juni 2023

Toegangstijd: de tijd van ontvangst verwijsbrief tot aan het intakegesprek in kalenderdagen uitgedrukt
Wachttijd: de tijd van het intakegesprek tot aan de start zorg in kalenderdagen uitgedrukt   
Totale wachttijd: optelsom toegangstijd + wachttijd in weken uitgedrukt

Zintuigelijk Gehandicaptenzorg ZG
Locatie Doelgroep/behandelvorm Toegangstijd afgelopen kwartaal in kalenderdagen Wachttijd afgelopen kwartaal in kalenderdagen Totale wachttijd afgelopen kwartaal in weken
Hoensbroek/Blerick ComT 47 4 7
Blerick Vroegbehandeling

13

10 4
Maastricht Vroegbehandeling 9 7 2
Geleen Vroegbehandeling 18 13 5

Toegangstijden Audiologie & Communicatie AP

In onderstaand overzicht vindt u onze toegangstijden van de afgelopen vier weken. Adelante publiceert de toegangstijden voor onderzoek en/of behandeling achteraf in kalenderdagen. Wanneer u deze tijden te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u elders mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare toegangstijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek vier weken voor de doelgroepen Gehoor kind, Gehoor volwassenen en Tinnitus. Voor de doelgroep Spraak/Taal kind is dit twee maanden.

De gepubliceerde wachttijden zijn een indicatie, de werkelijke wachttijd kan hiervan afwijken. Ook kan de daadwerkelijke wachttijd op individueel niveau anders uitpakken dan gepubliceerd bijvoorbeeld doordat:

  • U door persoonlijke omstandigheden niet kan komen
  • Uw afspraak gebonden is aan een specifieke behandelaar
  • Onvoorziene omstandigheden, zoals spoedopnames, ziekte medewerkers of technische problemen

Aan de toegangstijden kunnen geen rechten worden ontleend.

Peildatum: 5 juni 2023


Audiologische Producten AP - Toegangstijd tot 1e policonsult in kalenderdagen

Doelgroep Hoensbroek (en Maastricht) Blerick (en Roermond)
Spraak/taal kind (0 tot 18) 87,5 97
Gehoor kind (0 tot 18) 58 74
Gehoor volwassenen (18 jaar en ouder) 53 99
Tinnitus 51 86