Menu

Uitvoeringsverzoek voorbehouden en risicovolle handelingen

Voor het uitvoeren van de 14 voorbehouden handelingen en voor de risicovolle- en overige verpleegkundige handelingen, hebben verpleegkundigen werkzaam bij Adelante een schriftelijk verzoek tot uitvoering nodig.

Inhoud van deze pagina

Een overzicht met alle handelingen waarvoor we dit schriftelijk uitvoeringsverzoek nodig hebben, vindt u in deze uitleg. Wanneer uw cliënt bij Adelante in zorg is of speciaal onderwijs geniet, en u schrijft als behandelaar een voorbehouden of risicovolle handeling voor waarvan verwacht wordt dat een medewerker van Adelante deze uitvoert, dan kunt u het formulier Uitvoeringsverzoek downloaden en volledig ingevuld aan de cliënt mee geven. Nadat wij dit verzoek ontvangen hebben zorgen wij voor registratie in het dossier van de cliënt en uitvoering conform uw voorschrift.

Indien de behandelend medisch specialist vragen heeft over uw voorschrift dan zal deze zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

N.B. Een uitvoeringsverzoek moet bij elke wijziging van handeling en/ of verlopen geldigheid opnieuw ingevuld en verstuurd worden.

Overzicht van handelingen waarvoor een uitvoeringsverzoek vereist is

Heelkundige handelingen

 • wondspoelen via katheter;
 • verzorgen of verwijderen wonddrain of redonsedrain; verwisselen opvangfles;
 • verzorgen van een tracheotomiewond;
 • verwijderen wondtampon;
 • verwijderen hechtingen of agrafen;
 • verwijderen exudrain.

Katherisaties en infuusbehandeling

 • inbrengen perifere canule voor infuus (toedieningssysteem);
 • verwisselen infuuszak, verwijderen perifeercanule en toedienen medicatie via PI;
 • verwisselen afsluitdopje van, toedienen medicatie (en heparine doorspuiten in en verzorgen van) centraal veneuze katheter;
 • epiduraal en intrathecaal (poort): aanprikken spinaal poortsysteem, verwisselen naald;
 • verwijderen epiduraalkatheter, verwijderen naald spinaal poortsysteem;
 • inbrengen hypodermoclyse;
 • verwijderen hypodermoclyse;
 • inbrengen subcutane canule, verwisselen;
 • toedienen van medicatie via subcutaan infuus;
 • verwijderen subcutane naald en infuustoedienings-systeem.

Sondevoeding 

 • inbrengen/verwijderen neus-maag sonde, verwisselen PEG-sonde of jejunostomiesonde;
 • toedienen sondevoeding mbv spuit of voedingspomp en medicatie via sonde.

Nier- en blaaskatheterisatie

 • inbrengen van blaaskatheter (eenmalig of verblijfs-of suprapubisch);
 • blaasspoelen bij ingebrachte katheter en verwijderen verblijfskatheter;
 • nefrostomiekatheter spoelen;
 • urinestoma (UP) - katheteriseren van urinereservoir, spoelen;
 • CAPD spoeling.

Colostoma  

 • spoelen colostoma (AP) en toedienen medicijnen

Overig

 • injecties en puncties;
 • darmspoelen/toedienen hoog opgaand klysma;
 • maaginhoud hevelen;
 • spoelen galdrain en ascitisdrain;
 • zuurstof toedienen;
 • uitzuigen van mond- en keelholte;
 • zuurstof toedienen;
 • uitzuigen van tracheacanule/van trachea via tracheacanule.

Verpleegkundige handelingen waarvoor schriftelijk verzoek vereist is:

 • bloedglucosewaardemeting en vingerprik;
 • zwachtelen.