Menu

Samenwerkingen aangaande dwarslaesie

Adelante vindt het van groot belang dat u zo snel en goed mogelijk kunt ‘doorgaan’: terugkeren naar school, werk en/of maatschappij. Daarom zijn wij voorstander en kartrekker van de ‘ketensamenwerking’. Rondom elke cliënt met meerdere hulpvragen wordt een ‘keten’ opgericht: een aaneenschakeling van zorgaanbieders die sámen de juiste persoonlijke zorg bieden.

Inhoud van deze pagina

Interne en externe samenwerking

Cliënten met meerdere problemen of aandoeningen hebben grote behoefte aan afstemming van het zorgaanbod. Wij bieden deze cliënten een interdisciplinair team van zorgprofessionals. Door deze benadering worden lijntjes korter, volgen behandelingen elkaar beter op en wordt meer geluisterd naar behoeftes van de cliënt. Wij werken samen met eerstelijns zorgaanbieders zoals huisartsen, maar ook met ziekenhuizen, gemeentes en sportverenigingen. Ook interne ketensamenwerking vinden we van belang. Zo werkt Adelante Volwassenrevalidatie bijvoorveeld nauw samen met het Adelante Kenniscentrum. 

Adelante Kenniscentrum

Adelante Volwassenrevalidatie werkt voortdurend intensief samen met het Adelante Kenniscentrum waar onderzoek en nieuwe ontwikkelingen gestimuleerd worden. Hier worden specialistische onderzoeken gedaan en nieuwe revalidatietechnologieën ontwikkeld en getest.  

Ziekenhuizen

Adelante werkt nauw samen met ziekenhuizen in de regio, waaronder het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+) en de Intensive Care aldaar. Op de Intensive Care is er een ARU (Acute Ruggenmerg Unit) opgericht waar dwarslaesiepatienten vanaf moment één worden behandeld door artsen die zijn gespecialiseerd in (hoge) dwarslaesies. Er is een revalidatiearts beschikbaar die op beide locaties werkt en bewaakt dat patiënten al in de acute fase de adequate revalidatiebehandeling krijgen. De samenwerking tussen MUMC+  en Adelante is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst, waardoor verwijzing en overname soepel verlopen. Met ziekenhuizen buiten Limburg wordt ook goed contact onderhouden in verband met verwijzingen.

Eerstelijns zorgaanbieders


Adelante onderhoudt intensief contact met eerstelijns zorgaanbieders in de regio. Huisartsen, fysiotherapeuten, psychologen, apothekers etc. zijn op de hoogte van de kennis en kunde van Adelante op het gebied van dwarslaesiezorg en weten ons te bereiken voor informatie en antwoord op vragen.

Gemeentes


Adelante onderhoudt intensief contact met gemeentes in de regio maar ook daarbuiten. We ondersteunen de cliënt bij al het gemeentelijke regelwerk dat komt kijken bij leven met een dwarslaesie zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), het aanvragen van definitieve hulpmiddelen en voorzieningen.   

DON


Dwarslaesie Organisatie Nederland (DON) is de belangenorganisatie voor mensen met een dwarslaesie of een caudalaesie en hun naasten. Adelante organiseert regelmatig informatiedagen en meer samen met DON.

NVDG

Adelante is aangesloten bij het Nederlands-Vlaams Dwarslaesie Genootschap (NVDG). Dit is een vereniging voor medewerkers van gespecialiseerde afdelingen voor dwarslaesierevalidatie. Het NVDG stimuleert de samenwerking tussen personen die zich met dwarslaesierevalidatie bezighouden en bevordert wetenschappelijk onderzoek over dwarslaesierevalidatie. GZ-psycholoog Pauline van Kroonenburg van Adelante is lid van het NVDG bestuur.

Sportverenigingen

Ook met een dwarslaesie zijn er veel sportmogelijkheden. Tijdens uw revalidatietraject is er veel aandacht voor sport en bewegen. Het Adelante Sportloket helpt u na revalidatie desgewenst op weg. Het Sportloket helpt u bij het vinden van een geschikte beweegactiviteit in uw eigen woonomgeving, het daadwerkelijk starten met bewegen zodat u uiteindelijk een actieve leefstijl behoudt.  Het Sportloket heeft een groot netwerk van beweegaanbieders in de regio en ver daarbuiten.

Samen met u

U als cliënt staat bij ons centraal. U bepaalt en geeft richting aan uw revalidatie. Uw wensen en vragen zijn onze leidraad.