Menu

Darmproblemen

Bij een aantal aandoeningen van het zenuwstelsel, zoals een dwarslaesie, MS en spina bifida, is de darmfunctie verstoord. Dit kan leiden tot obstipatie en incontinentie van ontlasting. Dit is erg vervelend en kan naast lichamelijke problemen ook tot grote sociale problemen leiden. Het reguleren van deze verstoorde darmfunctie is een belangrijk aandachtspunt voor Adelante, zowel bij de behandeling als bij de nazorg, aangezien deze problemen ook in een later stadium kunnen optreden of terugkeren.

Inhoud van deze pagina

Wat kan Adelante voor u betekenen?

Adelante helpt mensen met zogenoemde neurogene darmproblemen. Hierbij wordt obstipatie en/of incontinentie veroorzaakt door een neurologische aandoening zoals een dwarslaesie, MS, spina bifida en spier-/zenuwaandoeningen.

Adelante maakt deel uit van het Defecatie Expertise Centrum. Een Defecatie Expertise Centrum is de plaats in een ziekenhuis of revalidatiecentrum waar u terecht kunt voor hoogwaardige zorg op het gebied van ontlastingproblematiek: ontlastingsincontinentie, (chronische) obstipatie, evacuatieproblemen en prikkelbare darm.

Ons Defecatie Expertise Centrum beschikt over:

  • Een multidisciplinair team dat verantwoordelijk is voor cliënten met ontlastingproblematiek
  • Een medisch specialist met de specialisatie ontlastingsincontinentie, (chronische) obstipatie, evacuatieproblemen en prikkelbare darm.
  • Een defecatiemanagement verpleegkundige voor verpleegkundige handelingen en advies
  • Actuele wetenschappelijke inzichten met betrekking tot mogelijke therapieën
  • Een ondersteuningsprogramma specifiek voor cliënten met defecatieproblematiek

Bij de behandeling van Adelante zijn revalidatieartsen, verpleegkundig specialisten, continentieverpleegkundigen en een diëtist betrokken. Lees meer over onze multidisciplinaire aanpak.