Menu

Cerebrale parese

Cerebrale Parese (cp) is een aandoening waarbij kinderen moeite hebben met bewegen. Deze stoornis is ontstaan door een hersenbeschadiging, die voor het eerste levensjaar heeft plaatsgevonden. Cerebrale parese komt in Nederland bij 1 op de 500 pasgeborenen voor. Adelante behandelt en begeleidt kinderen en jongeren met cerebrale parese. Sinds januari 2019 hebben we een nieuw team in ons midden: het CP/NAH transitieteam. NAH staat voor Niet-Aangeboren Hersenletsel. Met transitie wordt de overgangsfase van kinderleeftijd naar (jong-)volwassenheid bedoeld.

Inhoud van deze pagina

Wat kan Adelante voor u betekenen?


Het CP/NAH transitieteam is samengesteld uit leden van het team jongerenrevalidatie (Adelante Kinderrevalidatie in Valkenburg) en leden van het NAH-team van Adelante Volwassenenrevalidatie in Hoensbroek. Ook de ondersteuning (planning en secretariaat) wordt gezamenlijk ingericht door betrokkenen van beide locaties. Met de start van dit team geven we invulling aan een al jaren bestaande wens en behoefte, namelijk het goed inrichten van de revalidatiemogelijkheden van jongvolwassenen. Deze groep viel vaak tussen wal en schip na einde kinderrevalidatie en werd alleen opgevolgd door de revalidatiearts.

Het transitieteam bestaat uit een revalidatiearts, maatschappelijk werk, psycholoog, ergotherapeut, fysiotherapeut en logopedist. Na een eerste screening bij volwassenenrevalidatie zullen de jongeren, afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek en de hulpvragen, al dan niet een vervolgtraject krijgen. Het transitieteam houdt maandelijks in de avonduren spreekuur. Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons.