Menu

Beenamputatie

Een beenamputatie is een verlies met grote gevolgen. Een beenprothese kan een hulpmiddel zijn dat uw been op een aantal punten kan vervangen. Tijdens uw revalidatie wordt duidelijk of een beenprothese gewenst en haalbaar is.

Inhoud van deze pagina

Wat kan Adelante voor u betekenen?

Tijdens het revalidatieproces bij Adelante zijn globaal twee fases te beschrijven. De basisfase wordt door alle revalidanten doorlopen. De prothesefase wordt doorlopen wanneer een prothese haalbaar en wenselijk is.

Basisfase

Wondgenezing 
Om te kunnen revalideren na een beenamputatie, is het genezen van de wond aan de stomp een belangrijke stap. Samen met de arts en (wond)verpleegkundige wordt het beleid bepaald om de wond zo snel mogelijk te laten genezen.

Stompverzorging
Er is veel aandacht voor fantoom pijn en persoonlijke verzorging zoals het voorkomen van vochtophopingen in de stomp (oedeembestrijding).

Kracht en mobiliteit
Met het oog op de toekomst wordt gekeken naar het verplaatsen zonder prothese, zowel vanuit de rolstoel als met behulp van een looprek of krukken. Om dit te kunnen bereiken, besteden we veel aandacht aan het opbouwen van kracht en conditie en het verkrijgen van een goede beweeglijkheid van de stomp en de rest van het lichaam.

Weerbaarheid en verwerking 
Het aanvaarden van een veranderd lichaam vraagt nogal wat geestelijke weerbaarheid. Wij kunnen ons goed voorstellen dat u veel vragen heeft over hoe het leven verder moet. Het ondersteunen bij al die vragen is een vast onderdeel van onze revalidatie.

Maatschappelijk functioneren 
Voor alle vragen rondom vervoer, werk, thuissituatie en vrije tijd kunt u bij ons terecht. Het is belangrijk dat na de revalidatie duidelijk is wat uw nieuwe mogelijkheden en beperkingen zijn zodat u naar tevredenheid een nieuwe plaats in de maatschappij vindt. Uw partner of andere naaste wordt nauw betrokken bij het revalidatieproces. Een amputatie heeft niet alleen gevolgen voor u maar ook voor uw omgeving.

 

Prothese fase

Wanneer het besluit genomen is dat een prothese gewenst en haalbaar is, volgt een gesprek met de orthopedisch instrumentmaker (prothesemaker), de arts en de fysiotherapeut. Hier wordt besloten welke prothese het meest geschikt is voor u gezien de persoonlijke wensen en mogelijkheden.

Weer leren lopen
Wanneer de prothese gemaakt is, starten we met looptraining. Er is zowel aandacht voor het lopen met een prothese als het gebruiken van de prothese in thuissituatie en werksituatie.

Terugkeer naar de maatschappij
Ook besteden we aandacht aan het functioneren met een prothese na de revalidatie. Zo kunt u kennis maken met diverse sportmogelijkheden. Daarnaast besteden we, indien gewenst en mogelijk, aandacht aan terugkeer naar het arbeidsproces.

 

Revalidatie na osseoïntegratie / klikprothese

Osseoïntegratie is een andere term voor een klikprothese aan het been. Sinds 2009 voert RadboudUMC uit Nijmegen osseoïntegratieoperaties uit en de cliënten revalideerden ook daar. Inmiddels is het ziekenhuis samenwerking aangegaan met Adelante. Hierdoor is het mogelijk de nabehandeling voor cliënten uit Zuid Nederland dichter bij huis te brengen. Lees meer.