Menu

Armamputatie

Een armamputatie is meestal het gevolg van een ongeval. Het verlies van een (deel van uw) arm is niet makkelijk. Een armprothese kan een hulpmiddel zijn dat uw arm op een aantal punten kan vervangen. Vanuit deze gedachte wordt er tijdens uw revalidatie veel aandacht besteed aan leven zonder arm, maar natuurlijk ook aan leven met uw prothese.

Inhoud van deze pagina

Wat kan Adelante voor u betekenen?

Tijdens het revalidatieproces bij Adelante zijn globaal twee fases te beschrijven. De basisfase wordt door alle revalidanten doorlopen. De prothesefase wordt doorlopen wanneer een prothese haalbaar en wenselijk is.

Basisfase

Wondgenezing 
Wanneer er nog een wond is, wordt samen met de arts en (wond)verpleegkundige het beleid bepaald om uw wond zo snel mogelijk te laten genezen.

Stompverzorging 
Er is veel aandacht voor fantoompijn en persoonlijke verzorging zoals het voorkomen van vochtophopingen in uw stomp (oedeembestrijding).

Kracht en mobiliteit 
Op een praktische manier worden activiteiten geoefend zodat u het optimale uit uw lichamelijke mogelijkheden haalt. Met name het benutten van de restmogelijkheden van uw geamputeerde arm speelt een belangrijke rol. Bij veel armamputaties gaat het om de dominante arm. Het is van groot belang begeleiding te krijgen bij het ontwikkelen van uw andere arm zodat u daar vergelijkbare handigheid mee krijgt.

Weerbaarheid en verwerking 
Het aanvaarden van een veranderd lichaam vraagt nogal wat geestelijke weerbaarheid. Wij kunnen ons goed voorstellen dat u veel vragen heeft over hoe het leven verder moet. Het ondersteunen bij al die vragen is een vast onderdeel van onze revalidatie.

Maatschappelijk functioneren 
Voor alle vragen rondom vervoer, werk, thuissituatie en vrije tijd kunt u bij ons terecht Het is belangrijk dat na de revalidatie duidelijk is wat uw nieuwe mogelijkheden en beperkingen zijn zodat u naar tevredenheid een nieuwe plaats in de maatschappij vindt. Uw partner of een andere naaste wordt nauw betrokken bij het revalidatieproces. Een amputatie heeft niet alleen gevolgen voor u maar ook voor uw omgeving.


Prothesefase

In de prothesefase geven we informatie over de verschillende soorten protheses. Als een prothese iets toevoegt aan uw leven wordt een ervaringstraject gestart. Daarna maakt u een definitieve keuze en volgt een uitgebreide praktische training.