Menu

Amputatie

Amputaties kunnen het gevolg zijn van vaatlijden, diabetes mellitus, een ongeluk of tumoren. Per jaar krijgen meer dan 3.000 mensen in Nederland een beenamputatie. Armamputaties zijn meestal het gevolg van een (arbeids)ongeval en komen veel minder voor.

Inhoud van deze pagina

Wat is een amputatie?

Amputatie is het operatief verwijderen van een lichaamsdeel. Adelante behandelt cliënten met een arm- of beenamputatie. Deze amputaties kunnen plaatsvinden op verschillende niveaus. Zo kan er een armamputatie zijn in het handgebied, de onderarm of bovenarm en een beenamputatie in het voetgebied, het onderbeen of bovenbeen, of rond het heupgewricht. 

Wat kan Adelante voor u betekenen?

Een amputatie heeft gevolgen voor het dagelijks leven, is een ingrijpende gebeurtenis en heeft gevolgen voor het verder functioneren. Zo kunnen er problemen optreden rondom persoonlijke verzorging, het lopen en verplaatsen, werk, thuis functioneren en het psychisch welbevinden. Deze gevolgen zijn voor iedereen anders omdat iedere revalidant zijn eigen achtergrond en hulpvraag heeft. Ons doel is dan ook om samen met de revalidant te werken aan de beperkingen en de mogelijkheden na een amputatie. We doorlopen daarbij een aantal fases. De startfase wordt door alle revalidanten doorlopen. De prothesefase wordt doorlopen wanneer een prothese haalbaar en wenselijk is.

Expertise en samenwerking

Ons behandelteam heeft al meer dan veertig jaar ervaring op het gebied van amputatie en prothesiologie. Het multidisciplinaire team streeft daarbij naar continue verbetering van de kwaliteit van de zorg. Adelante heeft specifieke expertises op het gebied van:

  • Revalidatie met dubbelzijdige beenamputaties
  • Revalidatie met geavanceerde protheseknieën
  • Revalidatie met multi-articulaire prothesehanden

Samenwerking vindt vooral plaats met de ziekenhuizen in de provincie Limburg:

  • Maastricht UMC+ 
  • Zuyderland te Heerlen en Sittard-Geleen
  • Laurentius Ziekenhuis te Roermond
  • VieCuri te Venlo

Servicepunt diagnostiek en training prothesiologie

Adelante heeft veel ervaring met prothesegebruikers, zowel op het gebied van behandeling, training als technische voorzieningen. De laatste jaren wordt dan ook steeds vaker een beroep op ons gedaan om die deskundigheid in te zetten voor speciale problemen en vragen van mensen met een beenprothese. Ons 'Servicepunt Diagnostiek en Training Prothesiologie' biedt zowel aan gebruikers, behandelaars, als aan (ziektekosten)verzekeraars haar diensten aan. Wij geven adviezen en kunnen helpen bij het geven van trainingen en bij het stellen van diagnoses.