Menu

Afasie

Adelante Volwassenenrevalidatie is gespecialiseerd in de behandeling van mensen met afasie. Praten, het vinden van de juiste woorden, begrijpen, lezen, schrijven en gebaren maken zijn onderdelen van ons taalgebruik. Wanneer, als gevolg van hersenletsel, één of meer onderdelen van uw taalgebruik niet meer goed functioneren, heeft u afasie. 

Inhoud van deze pagina

Wat is afasie?

Afasie (letterlijke betekenis: niet spreken) is een taalstoornis ten gevolge van niet-aangeboren hersenletsel, waarbij problemen kunnen optreden in het begrijpen, spreken, lezen en schrijven. Iedere afasie is anders. Het is een complexe aandoening die de communicatie ernstig kan belemmeren. De ernst van de afasie en de invloed die de taalproblemen hebben op het dagelijks leven, ervaart iedereen anders.

Wat kan Adelante voor u betekenen?

Een multidisciplinair behandelteam, waaronder logopedisten en klinisch linguïsten, doet onderzoek naar de ernst en de aard van uw afasie, zodat zo snel mogelijk duidelijk is welke aspecten van de communicatie intact of aangedaan zijn. Samen met u en uw naasten worden doelen opgesteld voor een behandeling. Deze behandeling kan klinisch (opname) of poliklinisch (dagbehandeling) zijn. Afhankelijk van uw hulpvragen en mogelijkheden kan uw individuele afasiebehandeling worden aangevuld met groepsbehandelingen en zelfoefenactiviteiten.

Afasieteam

Het afasieteam van Adelante richt zich op multidisciplinaire diagnostiek en advies over de behandeling. Verwijzers kunnen het team inschakelen voor onder andere een diagnose die de aard en de ernst van de afasie in kaart brengt, een beoordeling van het cognitief functioneren en behandeladviezen. Lees meer in onze brochure 'Het afasieteam' (zie kolom rechts).