Menu

Jack van de Vin

“Hier werd ik meteen begrepen; dat voelde zo fijn. Ik leerde te focussen op wat goed ging in mijn leven.”

2016 - “In 2010 heb ik een CVA gehad. In 2014 volgde een TIA. Fysiek herstelde ik snel, psychisch raakte vooral de TIA mij zwaar. Ik raakte het vertrouwen in mijn lijf kwijt en werd heel onzeker. Dan kom je in een negatieve spiraal terecht waarin al het positieve langzaam verdwijnt. Mijn zoon trok op een gegeven moment aan de bel. Via de huisarts kwam ik daarna snel bij Adelante terecht voor psychologische begeleiding. Hier werd ik meteen begrepen; dat voelde zo fijn. Ik leerde mij te focussen op wat goed ging in mijn leven en leerde met een dagplanning te werken. Dat bood rust. Nu sta ik weer open voor het mooie in het leven. Twee jaar geleden heb ik mijn motor verkocht: ik denk erover om er weer een aan te schaffen. Ik durf weer. En dat voelt goed!”

Meer informatie over onderwerpen verwant aan dit verhaal?

 

Revalidatie voor volwassenen

 

Cerebrovasculair accident (CVA)

 

 

Of lees ook het verhaal van:

 

Ingrid Dijkstra

 

Willy Quinten

 

Katja Lange

In 2014 ontwikkelt de vakgroep psychologie een visie op revalidatiepsychologie bij Adelante. Ook werkt een van de psychologen van Adelante mee aan het ‘Handboek Revalidatiepsychologie’ dat in 2014 landelijk uitgegeven wordt.

‘Voor en samen met de cliënt zet Adelante alle benodigde expertise in om het meest optimale
en gewenste revalidatieresultaat te realiseren’, aldus de visie van Adelante op revalidatie.
De vakgroep psychologie heeft in 2014, passend in deze ambitie, een visie geformuleerd
over de bijdrage van de psycholoog aan het multidisciplinaire revalidatietraject.

Kort samengevat is het doel van de revalidatiepsychologie de cliënt te leren omgaan
met zijn beperking(en), ongeacht de aard van die beperking(en) of de diagnose. De
behandeling is gericht op verwerking: het loslaten van het oude ideaalplaatje en het
‘respecteren’ van de nieuwe situatie. Zodra de cliënt het gevecht opgeeft wordt de weg
vrijgemaakt om aan de toekomst te werken.

Persoonskenmerken
Naast het doel van de revalidatiepsychologie beschrijft de visie ook welke rol de
psycholoog vervult in het multidisciplinaire revalidatieteam en welke psychologische
modellen en theorieën hij of zij inzet voor een effectieve behandeling. De psycholoog
maakt hierin een inschatting van de precieze invloed van persoonskenmerken van de
cliënt op zijn of haar beperking of stoornis. Omdat juist de persoonskenmerken bepalen
of een revalidatietraject succesvol is of niet: de een wil de bergtop beklimmen terwijl
de ander bij dezelfde stoornis liever achter de geraniums duikt.