Menu

Agnes Jansen

“De band met je begeleiders wordt intensiever en de drempel om een beroep op hen te doen, lager.”

“Ik was de eerste patiënt van het ParkinsonPunt bij Adelante en had daarom het voorrecht van een privékamer. Achteraf gezien was dat geen overbodige luxe, want in drie weken tijd is mijn medicatie van 24 mg per dag teruggebracht naar 8 mg. Dat is natuurlijk fantastisch, vanwege de bijwerkingen van de medicijnen. Maar met de medicatie veranderden ook de symptomen van mijn ziekte. Ik kreeg bijvoorbeeld last van hallucinaties. Het was dus maar goed dat ik alleen lag. Met andere medicatie zijn deze symptomen weer verminderd. Al met al slik ik nu dus veel minder. Na het verblijf is het een periode goed gegaan, maar de laatste tijd verandert mijn ziekte weer en word ik steeds beweeglijker. In overleg met de neuroloog van het ParkinsonPunt pas ik de medicatie steeds lichtjes aan. Want dat is natuurlijk een groot voordeel van een opname van drie weken. De band met je begeleiders wordt intensiever en de drempel om een beroep op hen te doen, lager.”

Meer informatie over onderwerpen verwant aan dit verhaal?

 

Revalidatie voor volwassenen

 

Ziekte van Parkinson

Atrium MC Parkstad en Adelante hebben in 2011 samen een specialistische afdeling voor de behandeling van mensen met de ziekte van Parkinson geopend. Inzet van de zorg is symptomen in een eerder stadium op te sporen en te behandelen, omdat juist bij Parkinson medicijnen en therapie ongelofelijk veel te bieden hebben.

In Nederland leiden circa 60.000 mensen aan de ziekte van Parkinson. Daar komen jaarlijks ongeveer 6.000 nieuwe patiënten bij en de verwachting is dat dit aantal in de komende 20 jaar door de vergrijzing nog eens verdubbelt. In het behandelteam van het ParkinsonPunt dat Adelante en Atrium MC in 2007 hebben opgericht, komen verschillende (para)medische zorgdisciplines letterlijk aan de poort van de zorg samen. Sinds 2011 horen de beide partners bij de eerste zorginstellingen in Nederland die de gebundelde expertise voor de snelgroeiende groep Parkinsonpatiënten klinisch en op grotere schaal aanbieden.

Pure winst
De uitbreiding van de tot nu toe poliklinische zorg met een klinische afdeling zorgt voor een belangrijke impuls voor de behandeling. De lichamelijke symptomen van Parkinson kunnen namelijk van persoon tot persoon, zelfs van minuut tot minuut, ernstig wisselen. Om een helder beeld van de ziekte te krijgen is daarom tijd, rust en ruimte nodig. Tijdens een - klinische - observatieperiode van maximaal drie weken worden de lichamelijke en psychologische problemen in kaart gebracht en wordt op basis van de observaties de medicatie ingesteld. Waarna weer gecontroleerd wordt hoe de patiënt op de vernieuwde medicatie reageert. Daarnaast is er in deze observatieperiode veel aandacht voor therapie en voorlichting. Na drie weken kan de patiënt met goed afgestelde medicatie thuis verder. En dat is bij Parkinson een enorme winst, in de zin van minder klachten en een actiever zelfstandig leven. Jongere patiënten zijn op deze manier ook in staat om (veel) langer te blijven werken.