Menu

Passantentarief en prijslijsten

Als uw zorgverzekeraar geen contract heeft met Adelante voor revalidatie of Audiologie & Communicatie dan kan het zijn dat u een deel van de kosten zelf moet betalen.

Inhoud van deze pagina

Als uw zorgverzekeraar geen contract heeft met Adelante voor revalidatie of audiologie & communicatie dan kan het zijn dat u een deel van de kosten zelf moet betalen. Hoeveel dit is verschilt per verzekeraar en informatie hierover kunt u verkrijgen bij uw zorgverzekeraar. De tarieven voor deze niet gecontracteerde zorg zijn de passantentarieven. Deze passantentarieven worden ook in rekening gebracht als u niet verzekerd bent.

Prijslijsten: