Menu

De Centrale Cliëntenraad

De Centrale Cliëntenraad komt op voor de gemeenschappelijke belangen van de patiënten van Adelante en hun wettelijke vertegenwoordigers. Daarnaast heeft de Cliëntenraad een open oog en oor voor familie, begeleiders/mantelzorgers en bezoekers.

 

Inhoud van deze pagina

Om te voldoen aan de nieuwe Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen is de Cliëntenraad Adelante inmiddels een Centrale Cliëntenraad Adelante geworden. De cliëntenraad bestaat uit acht leden die (ex-)cliënt zijn of familielid van een cliënt zijn. Zij worden ondersteund door een ambtelijk secretaris. Afzonderlijke leden van de raad zijn contactpersoon voor een of meerdere organisatieonderdelen van Adelante. Rechts een overzicht van de verschillende leden en hun aandachtsgebieden. 

 

De voorzitter...

"Adelante en voorgangers hebben sinds zestien jaar een Centrale Cliëntenraad (CR). Ik ben sinds 2007 lid en nu ook voorzitter. De meeste leden willen na behandeling graag iets terugdoen voor de instelling, en zich inzetten voor verbeteringen.

Vijf ambtelijke secretarissen en vier voorzitters verder zijn de werkwijze, samenstelling en verhouding met de organisatie anders. Vroeger leek een CR-vergadering een beetje op groepstherapie: de handicap of beperking verwerken, klagen over de slechte planning en met z’n allen lekker het bestuur en de organisatie bekritiseren. Dat luchtte flink op!

Nu is er meer bereidheid om samen te werken. De organisatie en CR waarderen elkaar ook meer. Wellicht heeft de grote betrokkenheid van de CR bij een recente verbouwing daaraan ook bijgedragen. Het bestuur van Adelante doet meer met adviezen van de CR en probeert ons ook tijdig te informeren.

Wat is nu de toegevoegde waarde van zo’n cliëntenraad? Rondvraag door CR en organisatie leert: tegenspraak brengt soms verder, er wordt aandacht gevraagd voor aspecten waarmee de organisatie zelf niet gauw komt. Recente voorbeelden zijn de participatie in veiligheidsrondes, aandacht voor facilitaire zaken, E-health en gezonde voeding.

Mooi is ook dat we vanuit het bestuur een budget hebben om zaken, waaraan cliënten echt iets hebben, te realiseren buiten de begroting om. Voor speelvoorzieningen voor kinderen bijvoorbeeld, een enorme TV in de kantine en dienbladen voor rolstoelers. Kleine dingen, die het leven met of zonder handicap net iets aangenamer maken."

Max van Luik, Voorzitter CR Adelante

 

Contact: clientenraad@adelante-zorggroep.nl