Menu

Extern toezicht

Als organisatie heeft Adelante te maken met een veelheid aan externe toezichthouders. De overheid en de politiek zijn grondwettelijk verantwoordelijk voor kwalitatief goede, veilige, doelmatige en betaalbare zorg in Nederland. Publiekrechtelijke toezichthouders vervullen deze verantwoordelijkheid.

 

Inhoud van deze pagina

Zorg specifiek gaat het daarbij om de IGJ, de NZa, de NMa, de Voedsel en Warenautoriteit, provincie, gemeenten, brandweer en GDD. De Belastingdienst en de Arbeidsinspectie zijn voorbeelden van niet zorg-specifieke toezichthouders.

Onderstaand de meest recente documenten die met betrekking tot Adelante zijn opgesteld.

Volwassenenrevalidatie

 • Reactie op het definitieve rapport inspectiebezoek 29 mei 2019.
 • Rapport naar aanleiding van het Toezicht bezoek Infectiepreventie en Regionale Zorgnetwerken Antibioticaresistentie aan Stichting Adelante Groep volwassenenrevalidatie locatie Hoensbroek op 29 mei 2019 te Hoensbroek.

Kind & Jeugd

 • Rapport "Zorg en ondersteuning aan Donny M. in het straf-, zorg en sociaal domein" 2023.
 • Rapport Inspectie van het Onderwijs - Vierjaarlijks onderzoek speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs 2023.
 • Rapport kwaliteitsonderzoek naar risico's Tyltylschool De Maasgouw 2023.
 • Inspectierapport dagopvang Adelante Contigo Kerkrade 2019.

Audiologie & Communicatie

 • Rapport FENAC audit Adelante locatie Hoensbroek 2018.
 • Rapport FENAC audit Adelante locatie Venlo 2018.

Adelante breed

 • Notulen bezoek Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 2023.
 • Rapport audit Management Systeem Certificatie door DNV GL Business Assurance 2022.
 • Inspectierapport Kinderdagverblijf De Bereboot 2018.