Menu

Workshop 'Leren schrijven met meer plezier'

Het is belangrijk dat kinderen leren om in goed gespeld Nederlands een tekst te schrijven. Dit betekent dat kinderen niet alleen op toetsen een voldoende resultaat moeten laten zien voor spelling, maar belangrijker dat zij in goed gespeld Nederlands diverse soorten teksten leren schrijven binnen een sociale context. Als wij dit belangrijk vinden, dan hoort spelling niet alleen thuis binnen de spellingslessen, maar is het van belang om bij alle schrijfactiviteiten de spellingvaardigheid te integreren.

Inhoud van deze pagina

Doel

Na het volgen van de workshop spelling heeft de deelnemer kennis van verschillende werkvormen die kunnen worden ingezet om een functioneel spellingsniveau bij (dyslectische) kinderen te bereiken, waarbij het kind leert de spellingsvaardigheid bij alle schrijfactiviteiten te integreren.

Inhoud

Tijdens de workshop worden de volgende vragen uitgediept:

  • Hoe ziet de opbouw van spelling eruit in verschillende niveaus? 
  • Waarom aandacht voor schrijfactiviteiten tijdens spellingslessen? 
  • Hoe maak je een kind eigenaar van zijn eigen leerproces binnen spellingsonderwijs?
  • Hoe kun je de transfer van spelling op woord- en zinsniveau naar vrije teksten aanpakken? 
  • Hoe ziet dit er praktisch uit, en wat als het kind een te moeilijke tekst wil schrijven? 
  • Hoe kun je deze werkwijze toepassen in een groep/klassensituatie?

Duur
Plenaire bijeenkomst, 1 dagdeel – 4 uur.

Accreditatiepunten
Kan aangevraagd worden.

Vervolg
Follow-up webinar

Doelgroep
Dyslexiebehandelaren, remedial teachers, logopedisten, leerkrachten basisonderwijs, s(b)o en voortgezet onderwijs onderbouw vmbo.

Opleider
Monique Krings – Heussen
logopedist, Master SEN Dyslexiespecialist

Locatie
Adelante of in-company

Certificaat
Ja

Aanmelden voor deze cursus kan door een mail te sturen naar academie@adelante-zorggroep.nl