Menu

Teamplan binnen R-EPD

Inhoud van deze pagina

Module teamplan
Op basis van de SMART-doelstellingen bepaalt het behandelteam de koers voor het interdisciplinaire behandeltraject: de wijze waarop de cliënt het beste geholpen en ondersteund kan worden met het behalen van zijn doelstellingen. In dit traject wordt rekening gehouden met de expertise van de diverse professionals en wordt ook bewust gekozen voor specifieke behandelmethoden, (hulp)middelen en benaderingswijzen. De vertaalslag van doelstellingen naar een concrete aanpak met een taakverdeling gebeurt in het teamplan. Deze training behandelt de werkwijze om te komen tot een teamplan, uitgaande van de door de cliënt omarmde doelstellingen.

Doelstellingen
De deelnemer:

  • begrijpt de plaats en de waarde van het teamplan binnen de RAPP-methodiek
  • kent en begrijpt de structuur van het teamplan
  • beheerst het denkproces om de komen van doelstelling tot teamplan
  • weet wat in welke onderdelen van het teamplan ingevuld moet worden en op welke wijze

Didactische werkvormen

  • Interactief responsiecollege
  • Praktisch oefenen aan de hand van casuïstiek
  • Praktisch oefenen met rapporteren

Duur
2 lesuren van 60 minuten

Aantal deelnemers
Maximaal 12 deelnemers per docent/groep; er zijn meerdere groepen mogelijk.