Menu

Symposium 'Bruggen bouwen: vernieuwingen in de pijnrevalidatie'

Op 6 oktober 2017 organiseert het Expertisecentrum Pijn en Revalidatie van Adelante en de Universiteit Maastricht, vakgroep revalidatiegeneeskunde het symposium 'Bruggen bouwen: vernieuwingen in de pijnrevalidatie'. Het symposium is verbonden aan de start van het Netwerk Pijnrevalidatie Limburg. U kunt zich aanmelden via dit inschrijfformulier*.

Thema van het symposium
In Nederland hebben meer dan 2.000.000 volwassenen dagelijks pijn. Rugpijn en gewrichtspijn komen het meest voor. Chronische pijn aan het houdings- en bewegingsapparaat vormt een belangrijk probleem voor het individu. Het kan een negatieve invloed hebben op het slapen, het dagelijks functioneren en de kwaliteit van leven. Pijn heeft niet alleen een grote impact voor de individuele patiënt, maar ook voor de samenleving in het algemeen. De totale gezondheidszorg-gerelateerde kosten voor chronische pijn aan het bewegingsapparaat zijn hoog. Daarnaast is pijn een belangrijke veroorzaker van ziekteverzuim. Pijn heeft dan ook sterke sociaaleconomische consequenties voor het gezondheidszorgsysteem en de gemeenschap in het algemeen.

In ons huidige gezondheidszorgsysteem zijn er vele (para)medische behandelaars in zowel de eerste, tweede als derdelijns gezondheidszorg, die zich richten op de revalidatie van patiënten met chronische pijn aan het houdings- en bewegingsapparaat. De variatie aan inhoud, omvang en bewijskracht voor behandelprogramma’s is echter groot. Door de hoeveelheid van behandelmogelijkheden is het voor de verwijzend arts in het algemeen onoverzichtelijk naar welke plek in de hele zorgketen de patiënt het beste verwezen kan worden.

In dit symposium zullen de huidige dilemma’s en ontwikkelingen op het gebied van de pijnrevalidatie in Nederland worden gepresenteerd. We gaan in op vragen zoals: Kunnen we iedere patiënt met chronische pijn de optimale revalidatiezorg bieden? Hoe kan de samenwerking en afstemming bij deze transmurale zorg worden verbeterd? Daarnaast zal ook worden ingegaan hoe we deze zorg ook betaalbaar kunnen houden? Met de start van het Netwerk Pijnrevalidatie Limburg werken we aan betere zorg voor patiënten met chronische pijn aan het houdings- en bewegingsapparaat. Graag stellen we op deze dag het netwerk Pijnrevalidatie Limburg aan u voor. Het Netwerk Pijnrevalidatie Limburg maakt onderdeel uit van het Expertisecentrum Pijn en Revalidatie. In het Expertisecentrum wordt wetenschappelijk onderzoek, innovatie en zorg met elkaar verbonden met als doel de beste revalidatiezorg te bieden voor patiënten met chronische pijnklachten. Hierover willen u graag ook informeren op dit symposium.

Programma
Het programma voor deze dag vindt u in de officiële uitnodiging.

Voor wie?
Het symposium richt zich onder andere op behandelaren en verwijzers in de eerste, tweede of derdelijns gezondheidszorg of andere geïnteresseerden zoals onderzoekers, beleidsmedewerkers die interesse hebben in dit thema.

Datum en locatie
Het symposium vindt plaats op 6 oktober 2017 van 9:30 uur tot 17:00 uur

Locatie van het symposium:
Auberge de Rousch, Kloosterkensweg 17, te Heerlen

De dag zal geleid worden door Prof.dr. Jeanine Verbunt, Hoogleraar revalidatiegeneeskunde van de Universiteit Maastricht en Adelante-zorggroep.

Aanmelding en kosten
Deelname aan dit symposium kost € 95,00 (inclusief lunch). 
Indien u deelneemt, graag € 95,00 overboeken naar rekeningnummer: IBAN: NL92 INGB 0672 8635 02 t.n.v. Adelante 
BIC: INGBNL2A (nodig voor buitenlandse betalingen)

Dit symposium mag BTW vrij aangeboden worden.

Bij betaling in de omschrijving graag de volgende gegevens vermelden:
Voor- en achternaam inclusief meisjesnaam
Onderwerp: Symposium Pijn 10-2017

Uw aanmelding is alleen na betaling bevestigd.

Noteer bij aanmelding in het bericht op het inschrijfformulier van welke beroepsgroep u lid bent en uw BIG-nummer!


Accreditatie

Accreditatie voor revalidatieartsen, huisartsen, physician assistants, verpleegkundig specialisten, fysiotherapeuten, maatschappelijk werkenden, oefentherapeuten, ergotherapeuten, psychologen is aangevraagd.

Meer informatie?
Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met Margareth van Krevel via
m.krevel@adelante-zorggroep.nl

 

* Privacy Statement

Bij het invullen van het inschrijfformulier worden uw gegevens in een tijdelijke database opgeslagen. Deze gegevens worden door ons zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld en niet verstrekt aan derden. Met uw gegevens kunnen wij accreditatie aanvragen en juw aanmelding verwerken. Door dit formulier in te vullen gaat u ermee akkoord dat uw gegevens worden opgeslagen in de database.