Menu

Sabine Schoenmaeckers

"Het werken met het R-EPD was even wennen. Vooral omdat Adelante ervoor gekozen heeft samen met het R-EPD het internationale classificatiemodel ICF in te voeren dat het multidisciplinaire werken ondersteunt. Ons team heeft hard gewerkt om deze nieuwe werkwijze eigen te maken. Intussen is het werken met het R-EPD een verademing en is de iPad een onmisbaar instrument bij ATO. Alle informatie over een cliënt is bij elkaar op één plek te vinden: of het nu om een rapportage van de revalidatiearts, een psychologische test, het verslag van een huisbezoek of de vordering van de behandeling van een fysio- of ergotherapeut gaat. Dat werkt beter en sneller, en komt de zorg voor onze cliënten ten goede."

 

Sabine Schoenmaeckers, ergotherapeute afdeling amputatie trauma orthopedie (ATO) en coach R-EPD

Opening Adelante Academie

In 2012 voert Adelante als een van de eerste revalidatiecentra in Nederland het Elektronisch Patiënten Dossier voor de Revalidatiezorg in. Het werken met dit R-EPD bevalt zo goed, dat Adelante de ‘best practices’ in 2013 opneemt in het opleidingenaanbod van de Adelante Academie. Sindsdien is ook leren van Adelante een feit!

De revalidatiezorg in Nederland en Europa is volop in beweging. Vooral de omslag van aanbod- naar vraaggerichte zorg vraagt een nieuwe visie en benadering. Adelante kiest in dit constante proces van zorgverbetering en zorgvernieuwing voor de rol van koploper.

In 2013 opent Adelante hiervoor de Adelante Academie. Niet alleen voor de scholing van eigen medewerkers, maar ook om kennis te delen met professionals van andere zorginstellingen in Nederland.

R-EPD

Verhaal SabineIn een van de eerste opleidingen die de Adelante Academie ook extern aanbiedt, staat het R-EPD centraal. Dit nieuwe instrument heeft Adelante in 2012 als pilotproject

geïmplementeerd. De ervaringen zijn zeer positief. Het R-EPD maakt het voor medici, behandelaren en verpleegkundigen mogelijk om patiënteninformatie digitaal op te slaan, te raadplegen en (intern) met elkaar te delen. Zo ontstaat binnen de hele organisatie een uniforme werkwijze. Tegelijk ondersteunt het R-EPD het interdisciplinaire en klantgerichte behandelproces dat zo gewenst is in de moderne revalidatiezorg.

Met de neus op de feiten

Het unieke van het R-EPD-trainingsprogramma is dat medewerkers van Adelante het leeraanbod zelf hebben ontwikkeld tijdens de implementatie van het elektronisch

dossier. Met de neus dus op de feiten. Andere organisaties kunnen hierdoor direct met de praktijkervaringen aan de slag. En daar wordt meteen al aan het begin van het schooljaar 2013/2014 door meerdere zorgpartners in het land gebruik van gemaakt.