Menu

Rapportage volgens ICF(CY) en RAPP binnen EPD

Inhoud van deze pagina

Module rapportage volgens ICF(CY) en RAPP
Na een inleiding over het Revalidatie Activiteiten & Participatie Profiel volgt een globale schets van een teamrapportage conform de RAPP-methodiek. Daarnaast wordt ingezoomd op de werkwijze van de International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). Dit classificatiemodel is toonaangevend in het beschrijven van de actuele mogelijkheden en onmogelijkheden van de cliënt. Tijdens de training zal de ICF(-CY)-classificatie toepast worden als ordeningsmodel van cliëntinformatie in de rapportage ten behoeve van teambesprekingen. Het theoretisch construct van de ICF(-CY) wordt toegelicht. Tevens wordt er geoefend in het correct ordenen en beschrijven van de cliëntinformatie, uitgaande van mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden.

Doelstellingen

De deelnemer:

 • heeft kennisgemaakt met de contouren van de RAPP-methodiek en kan de inhoud van deze training plaatsen binnen de methode
 • begrijpt de structuur van een teamrapportage conform de RAPP-methodiek
 • kent het doel en gebruiksgebied van de ICF(-CY)-classificatie
 • kent de definitie van het menselijk functioneren en de kernkwaliteiten van ICF(-CY)
 • begrijpt het concept van de ICF(-CY) - versus ICD
 • kent de basisstructuur van de ICF(-CY) classificatie (Indeling, opbouw, coderingen ICF)
 • ordent menselijk functioneren conform de ICF(-CY)
 • plaatst de patiëntinformatie op de juiste plek in het deel ‘huidige situatie’ van de teamrapportage
 • gebruikt juist en ‘to-the-point’ taalgebruik bij de cliëntbeschrijving in de teamrapportage
 • beschrijft het actuele functioneren van de cliënt op positieve wijze

Didactische werkvormen  

 • Interactief responsiecollege
 • Praktisch oefenen met rollenspel
 • Praktisch oefenen met rapporteren
 • Casuïstiek

Duur
4 tot 6 lesuren van 60 minuten

Aantal deelnemers
Maximaal 12 deelnemers per docent/groep; er zijn meerdere groepen mogelijk.