Menu

R-EPD Bijscholingsmodules

Het opleidingsprogramma R-EPD omvat een aantal modules die alleen kunnen worden aangeschaft als onderdeel van of na het ‘Full Service trainings- en opleidingspakket’ of het ‘Trainingsprogramma voor (interne) trainers’.

Inhoud van deze pagina

Modules

 1. Van visie tot R-EP
 2. Structuur R-EPD (procesgericht Adelante R-EPD)
 3. Totaalconcept RAPP-methodiek binnen R-EPD
 4. Hulpvraaggericht werken binnen R-EPD
 5. Rapportage volgens ICF(CY) en RAPP binnen EPD
 6. Cliëntbespreking binnen R-EPD
 7. Kernprobleem formuleren binnen R-EPD
 8. SMART doelstellingen formuleren
 9. Teamplan binnen R-EPD
 10. Team-Communicatie-Ritme binnen R-EPD
 11. Feedback systematiek teamcommunicatie

Didactische werkvormen

Omdat behalve theoretische kennis ook toepassing van de kennis in de dagelijkse praktijk van belang is, wordt tijdens de trainingen met diverse didactische werkvormen gewerkt. Zoals:

 • interactief responsiecollege
 • video-observatie en analyse
 • praktijkgerichte oefeningen
 • huiswerkopdrachten
 • rollenspelen

Docenten

De trainingen worden gegeven door docenten die ruime ervaring hebben met het R-EPD, de ICF-classificatie en de RAPP-methodiek.

Eindtermen

Na het volgen van de trainingen:

 • beheerst u het inrichtingskader van het procesgericht R-EPD, zoals ontwikkeld door Adelante;
 • heeft u inzicht in het concept van de RAPP-methodiek;
 • beheerst u enkele manieren van de hulpvraaginventarisatie;
 • kunt u een teamrapportage schrijven conform de RAPP-methodiek en de ICF(-CY);
 • bent u in staat om het kernprobleem, de beïnvloedbare en niet-beïnvloedbare omstandigheden van een cliënt te beschrijven;
 • kent u de agenda van de cliëntbespreking en past u deze toe vanuit uw rol als teamlid;
 • kunt u doelstellingen SMART formuleren op basis van de hulpvraag van de cliënt;
 • bent u in staat om de doelstellingen te vertalen in concrete acties van het behandelteam.