Menu

Cursus ‘neurorevalidatie voor verpleegkundigen en verzorgenden’

De zorg en behandeling voor CVA patiënten is op dit moment volop in beweging. Zo is de organisatie van de zorg verbeterd door de ontwikkeling van stroke-units in ziekenhuizen, revalidatieafdelingen in verpleeghuizen en revalidatiecentra. Daarnaast is door meer en beter wetenschappelijk onderzoek meer bekend over de oorzaken en de gevolgen van een CVA. Dit heeft geleid tot nieuwe en andere inzichten, die hun weerslag hebben gevonden in de nieuwe CVA- behandelrichtlijnen van het CBO (onder andere op het gebied van fysiotherapie, ergotherapie en verpleging). In deze richtlijnen spelen verpleegkundigen en verzorgenden een belangrijke rol in het proces dat moet leiden tot een snellere en adequatere zelfstandigheid van de CVA patiënt. Veel verpleegkundigen en verzorgenden (en de zorginstellingen waar ze werken) voelen daarom de behoefte om hun kennis en vaardigheden te actualiseren. 

Inhoud van deze pagina

Adelante heeft speciaal voor deze doelgroep de cursus ‘neurorevalidatie’ ontwikkeld. De training is opgezet om verpleegkundigen en verzorgenden bij te scholen op drie gebieden: plannen van zorg, deze zorg uitvoeren en vaststellen en evalueren van zorg.

Na de cursus zijn cursisten:

  • vaardig in het uitvoeren van de in de cursus gebruikte benaderingswijzen en (be)handeltechnieken.
  • in samenwerking met het behandelteam in staat om te ondersteunen bij het aanleren van vaardigheden en activiteiten, waarbij ze rekening kunnen houden met veranderingen in de motoriek, cognitie, emotie en gedrag.
  • in staat om te ondersteunen bij het aanleren van activiteiten, rekening houdend met leer- en trainingsregels.
  • in staat om voorlichting en instructies te geven, die afgestemd is op het verwerkingsvermogen van de patiënt en zijn of haar naasten.
  • in staat om de CVA-patiënt op een goede en adequate wijze te coachen bij het aanleren van activiteiten

Daarmee vormt deze training een uitstekende basis voor verdere verbetering van de zorg binnen uw instelling.  

De duur van de cursus is 6 werkdagen, verdeeld in over drie blokken van twee aaneengesloten dagen. Deze cursus is opgezet volgens het principe van ‘leren op maat’. Dat betekent onder andere dat we deze training verzorgen in uw eigen werkomgeving. De training zit vol praktijkopdrachten waarbij we proberen om patiënten te vinden in uw verpleeghuis die hieraan deel willen nemen. De cursus wordt verzorgd door verschillende professionals van Adelante, allen met ruime ervaring in de zorg voor de doelgroep. Dat gebeurt interdisciplinair met bijdrages van onder andere ergotherapeuten, fysiotherapeuten, artsen en psychologen.