Menu

Cursus Exposure in Vivo bij chronische pijn

Exposure in Vivo is een cognitieve gedragstherapie die opgezet is voor mensen met (langdurige) pijnklachten die een verhoogde mate van aan pijn gerelateerde angst rapporteren. Bij Exposure in Vivo ligt de nadruk niet op het controleren van de pijn, maar op het verminderen van de angstreactie door herhaalde blootstelling (exposure) aan bepaalde bewegingen. Tijdens de Exposure in Vivo wordt geleerd dat bepaalde bewegingen en de daarbij optredende pijn of andersoortige lichamelijke signalen niet langer een aversieve gebeurtenis voorspellen. Tevens zorgt de nieuwe ervaring ervoor dat catastroferende gedachten worden bijgesteld. Op termijn neemt de dreigwaarde van bewegen af, wat vervolgens een positieve invloed heeft op het vermijdingsgedrag en mogelijk herstel.

Inhoud van deze pagina

Doel

In deze cursus worden interdisciplinaire teams ingeleid in Exposure in Vivo, zodat deze therapie toegepast kan worden binnen revalidatie behandelingen voor chronische pijn / de chronische pijnrevalidatie.

Inhoud

De cursisten worden onderwezen in de theoretische achtergrond van Exposure in Vivo, het uitvoeren van een intake, opstellen angsthiërarchie, het geven van een medische educatie en het uitleggen van de behandel rationale ten behoeve van de Exposure in Vivo, en worden getraind in de uitvoer van de Exposure in Vivo bij (chronische) pijn patiënten. Ook wordt stilgestaan bij generalisatie van de Exposure in Vivo, complicerende factoren die tijdens de Exposure in Vivo kunnen optreden en terugval preventie. Als laatste zullen tijdens zogenoemde feedback bijeenkomsten de cursisten d.m.v. presentaties, video’s en rollenspellen eigen casuïstiek inbrengen.

Het aantal studiebelastingsuren van de cursus bedraagt 56.5 uur, waarvan 35 contacturen en 21.5 zelfstudie-uren. De contacturen worden verspreidt over 5 cursusdagen. Drie dagen om de basis van Exposure in Vivo te leren en 2 dagen die in het teken staan van de verdieping van de Exposure in Vivo behandeling, de zogenoemde feedbackbijeenkomsten.

Accreditatiepunten
Kan aangevraagd worden.

Doelgroep
Revalidatiearts, psycholoog/ psychotherapeut/ gedragstherapeut, fysiotherapeut en ergotherapeut in de pijnrevalidatie.
Min. 8 en Max. 16 deelnemers.

Opleider
Dr. Jeroen de Jong, gedragstherapeut / bewegingswetenschapper
Drs. Marlies den Hollander, psycholoog/ gedragstherapeut

Locatie
In-company

Certificaat
Ja

Meer informatie over Expertisecentrum Pijn en Revalidatie.


Aanmelden voor deze cursus kan door een mail te sturen naar academie@adelante-zorggroep.nl