Menu

Cursus elastisch tapen na CVA en dwarslaesie

Cursisten doen kennis op over de neuro­musculaire beïnvloeding door elastische tapen en kunnen een indica­tie stellen waarbij toepassing van elastisch tapen meerwaarde heeft en het effect van de taping geëvalueerd kan worden. Na afloop beschikt men over de vaardigheden om een behandelplan te maken voor tonusregulatie waarbij elastisch tapen als extra middel wordt ingezet.

Inhoud van deze pagina

Door het beïnvloeden van tonus, oedeem, alignement en pijnklach­ten middels taping kan de inzetbaarheid van bovenste extremiteiten worden vergroot en/of kunnen complicaties worden voorkomen bij neurologische patiënten.

Cursusopzet
De eendaagse cursus bestaat uit twee dagdelen (totaal 6 uur). Het ochtendgedeelte bestaat uit een theoretische uiteenzetting over de diagnosegroep, de rol van tape(n) in de behandeling van de diag­nosegroep en de te gebruiken technieken bij het tapen. Het middag gedeelte van de cursus wordt ingevuld met casuïstiek. Bij In-company trainingen kunnen dit patiënten uit de instelling zijn.

Voorkennis
Anatomische kennis van de bovenste extremiteit (schouder, arm, hand). Voorkennis over elastisch tapen is niet nodig.

Doelgroep
De cursus is ontwikkeld en beschikbaar voor ergo- en fysiotherapeuten die werken met mensen met een centraal neurologische aandoeningen.

Kosten + accreditatie
De kosten voor de cursus bedragen € 295,- per cursist. Accreditatie kan verleend worden via KNGF en Stichting ADAP. Adelante hanteert een minimale groepsgrootte, het kan daarom voorkomen dat wij u later dan gewoonlijk in een groep indelen.

Deelnemers ontvangen aan het einde van de cursus een certificaat van de Adelante Academie.

Locatie
De cursus wordt In-company aangeboden en op diverse locaties van Adelante.

Datum
Vrijdag 30 juni 2017.

Aanmelden
academie@adelante-zorggroep.nl

In nauwe samenwerking met Thieu Berkhout (Kennis van Bewegen) en de Handletselshop.nl biedt Adelante u deze eendaagse cursus aan.