Menu

Cursus Chronische Pijn

Chronische pijn wordt tegenwoordig gezien als multidimensionaal probleem, waarbij zowel lichamelijke, psychologische als sociale factoren een rol spelen (het bio-psycho-sociale model). De gedragsgeoriënteerde aanpak van een chronisch pijnprobleem kenmerkt zich door multidisciplinariteit. Een dergelijke aanpak door een gespecialiseerd team levert veelbelovende resultaten op. Deze resultaten liggen vooral op het terrein van ‘ervaren kwaliteit van leven’. Patiënten kunnen beter functioneren met de pijn, maken minder aanspraak op medische zorg en kunnen zelf beter omgaan met hun pijn. De gedragsgeoriënteerde aanpak vraagt om een goede samenwerking. Iedereen die betrokken is bij de behandeling van de patiënt moet ‘eenzelfde’ visie hanteren. Verder heeft iedere hulpverlener een eigen specifieke taak binnen het behandelplan.

Inhoud van deze pagina

Doel

Doel van de cursus is om u vertrouwd te maken met de basisprincipes van omgaan met patiënten met chronische pijn en een begin te maken met de vaardigheden in het toepassen ervan.
Na de scholing is de cursist in staat om:
• Het chronisch pijnsyndroom te herkennen aan de hand van een combinatie van symptomen;
• Adequaat cliënten te verwijzen naar een multidisciplinair team ter behandeling;
• Als onderdeel van een multidisciplinair team behandeling te bieden aan patiënten

Inhoud

Aan de hand van het boek “Graded Activity” wordt er interactief lesgegeven doormiddel van:
• Voorbereiden literatuur en voorbereiden van casus (studietijd 1 uur)
• Oefeningen met rollenspel
• Projectie van PowerPoint
• Gebruik flip-over
• Demonstratie middels filmbeelden

Literatuur
Het boek 'Graded activity. Een gedragsmatige behandelmethode voor paramedici' van Albère Köke e.a. (ISBN 9789031350940) behoort tot het cursusmateriaal en dient door de deelnemer zelf te worden besteld. De kosten zijn € 30,95. 

Accreditatiepunten
Kan aangevraagd worden.

Doelgroep
Deze cursus is bedoeld voor eerstelijns artsen, fysiotherapeuten, psychologen en andere medewerkers die deelnemen aan het behandelen van mensen met chronische (pijn)klachten. Max. 18 deelnemers.

Opleider
Adelante

Certificaat
Ja

Meer informatie over Expertisecentrum Pijn en Revalidatie.


Aanmelden voor deze cursus kan door een mail te sturen naar academie@adelante-zorggroep.nl