Menu

Cliëntgericht methodisch zithoudingonderzoek en behandeling van zitproblemen

Als je vanuit een rolstoel moet gaan functioneren zijn het uitvoeren van activiteiten en goed zitten belangrijke voorwaarden. Ons lichaam is namelijk niet gemaakt om lang te zitten en alles vanuit één houding te doen. Dit stelt extra eisen aan de zithouding, zitondersteuningen en zitpositie. Gebruikers van rolstoelen hebben vaak verminderde fysieke mogelijkheden en zitten bijna de hele dag. Dit vergroot de kans op zitproblemen zoals decubitus, vervormde houding of het ervaren van discomfort. Vaak heeft dit gevolgen voor de participatie.

Inhoud van deze pagina

Toelichting cursus

De behandeling van zitproblemen begint bij het voorkomen ervan. Daarom beginnen wij in deze cursus met het zithoudingonderzoek. Een goed passende zithouding, zitondersteuning, zitpositie en rolstoelinstelling bij het rijden voert de basis voor het voorkomen van zitproblemen. Door de cliënt te betrekken bij het vaststellen van de rolstoeleisen wordt de acceptatie van de rolstoel sterk verbeterd.

Binnen Adelante is daarvoor een methodiek ontwikkelt die het mogelijk maakt om op een gestructureerde manier samen met de cliënt tot een goed eisenpakket te komen. Stapsgewijs wordt informatie verzameld over de persoon, de problematiek en de functionele kenmerken. Deze informatie wordt vertaald in producteisen. Bij het afleveren van de rolstoel gaat de aandacht uit naar het zitten in de rolstoel, controle van zithouding, comfortbeleving en functioneren in de rolstoel. Dezelfde methodiek vormt de basis voor de behandeling van zitproblemen.


Doelgroep
Ergo- en fysiotherapeuten die ervaring hebben met het werken met cliënten die vanuit  een rolstoel moeten functioneren. U bent bijvoorbeeld werkzaam in revalidatiecentrum, verpleeghuis of eerste lijn.


Resultaat

Kennis:

  • deelnemer heeft kennis van theorie over zitten.
  • deelnemer heeft kennis van het te doorlopen pasproces: informatie verzamelen, zithoudingonderzoek, functionele kenmerken, meetprocedure.
  • deelnemer heeft kennis over verschillende functionele kenmerken van zitkussens.

Vaardigheden:

  • deelnemer kan het pasproces (informatie verzamelen, zithoudingonderzoek, functionele kenmerken, meetprocedure) uitvoeren en gerichte keuzes maken voor het programma van eisen en instellingen van de rolstoel.
  • deelnemer kan de aangemeten rolstoel, zithouding en het functioneren in rolstoel evalueren.
  • deelnemer kan zitkussens beoordelen op functionele kenmerken en koppelen aan zitkenmerken van cliënt: selecteren van zitkussen voor cliënt.
  • deelnemer kan een zitprobleem analyseren.

Opzet 3-daagse cursus

De cursus bestaat uit een voorbereiding, drie trainingsdagen en een praktijkopdracht.

Dag 1
Ter voorbereiding ontvangt u literatuur zodat iedereen op hetzelfde niveau start. Op de eerste dag behandelen we de zitvisie van Adelante, de methodiek van zitbehandeling en beginnen we met het zithoudingonderzoek.

Dag 2
Op dag twee gaan we verder met het zithoudingonderzoek en voeren we het onderzoek uit bij cliënten. Vervolgens vertalen we de gegevens uit het onderzoek naar een eisenpakket voor de rolstoel. Hierbij besteden we extra aandacht aan het Kussen Analyse Model Adelante (KAMA). Aan het eind van de dag krijgt u een huiswerkopdracht mee die bestaat uit het uitvoeren en documenteren van een zithoudingonderzoek en een daaruit voortvloeiend rolstoeleisenpakket.

Dag 3
We bespreken de uitgewerkte casussen. Uw ervaringen met het uitvoeren van het zithoudingonderzoek en de vertaling naar de rolstoeleisen staan hierbij centraal. Vervolgens voert u nogmaals een methodische analyse bij een cliënt met een zitprobleem uit en formuleert u een voorstel voor de aanpak. Het resultaat bespreken we in de groep.

De trainingsdagen vinden plaats met een kleine groep deelnemers waardoor er veel interactie is en veel praktische oefenmomenten zijn.

Praktische informatie

Data 2017  
Eerste dag 5 oktober 2018
Tweede dag 6 oktober 2018
Derde dag 2 november 2018

 

Locatie 
Adelante
Zandbergsweg 111
6432 CC Hoensbroek

Contact uren
Tijd: 3 dagen

Studiebelasting
25 uur (20 uur direct contact en 5 uur zelfstudie)

Voor wie bestemd
Ergotherapeuten en Fysiotherapeuten.

Didactische werkwijze
Onderwijs, praktisch oefenen, groepswerk, huiswerk.

Aantal deelnemers:
Min. 6 en max.12.

Deelname op basis van datum van binnenkomst aanmelding en betaling. Wanneer u interesse heeft de cursus in 2017 te volgen, dan kunt u dit aangeven op het inschrijfformulier.

Aanmelden
Aanmelden kan door het sturen van het inschrijfformulier naar: academie@adelante-zorggroep.nl

Accreditatie
Accreditatie wordt voor 25 uur aangevraagd bij de Stichting Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici (St. ADAP).

Annuleren
Mocht u door omstandigheden verhinderd zijn deel te nemen aan de cursus, dan dient u dit schriftelijk kenbaar te maken, zie hiervoor de annuleringsvoorwaarden.

Kosten
De kosten voor deelname aan deze scholing bedragen € 850,- . Dit bedrag is inclusief consumpties, lunch en cursusmateriaal. Adelante is opgenomen in het centraal register kortdurende beroepsonderwijs en kan daarom deze training zonder BTW aanbieden.

Scholingsaftrek: de kosten voor deze studiedag zijn als beroepskosten voor 100% aftrekbaar van de fiscale winst.

Incompany of maatwerk
De cursus kan ook op locatie verzorgd worden. Neem daarvoor contact op met secretariaat van Kenniscentrum Adelante telefoonnummer 045 - 528 23 92.

Inlichtingen
Voor meer informatie over de inhoud van de cursus of voor toezending van een inschrijfformulier kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Adelante Academie, telefoonnummer 045 - 528 23 92 of u stuurt een e-mail naar academie@adelante-zorggroep.nl