Menu

Acceptance & Commitment Therapy (ACT): Basiscursus

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een derde generatie gedragstherapie waarin inzichten uit de gedragstherapie, cognitieve gedragstherapie en mindfulnessbased therapieën worden geïntegreerd. In ACT ligt de nadruk niet op het controleren van pijnlijke ervaringen en pijn, maar op doen wat ertoe doet in je leven ondanks pijn, beperkingen en pijnlijke gevoelens. Er wordt binnen het ACT-model gewerkt aan zes klinische processen die in wisselende volgorde aan bod kunnen komen. Om te ontsnappen aan de valkuil van verbaal geconstrueerde regels wordt in ACT veel gewerkt met ervaringsgerichte oefeningen en metaforen.

Inhoud van deze pagina

Doel

De basiscursus1, biedt een verdiepend inzicht in het ACT-model (Acceptance and Commitment Therapy). Gedurende de training krijgt de deelnemer handvaten aangereikt, hoe het ACT-model in de praktijk kan worden ingezet. De volledige cursus bestaat uit 3 onderdelen die in totaliteit of afzonderlijk kunnen worden gevolgd. Introductiedag (1 dag), Basiscursus (2 dagen), en Integratiecursus (2 dagen).

Inhoud

In deze 2-daagse cursus wordt het ACT-model verder toegelicht en wordt uitgewerkt hoe deze cognitieve gedragstherapie toegepast kan worden in (revalidatie)-behandelingen aan de hand van praktijkvoorbeelden uit de eigen vakdiscipline.

 

Na de Basiscursus
• bezit u de vaardigheden om ACT te gebruiken binnen het kader van u eigen vakdiscipline.

Accreditatiepunten
Ja

Vooropleiding / Toelatingsvoorwaarde Basiscursus
Introductiedag/kennismakingsworkshop gevolgd of voorbereiding door zelfstudie: het bestuderen van een of meerdere onderstaande boeken en het maken van min. 1 oefening uit ieder hoofdstuk van het boek "Leven met pijn."
• Heuts, P., Schreurs, K. (2013). Werken met Acceptance & Commitment Therapie in Teams. Op Weg met ACT in TEAMS, een reisgids. Hoensbroek: Adelante Zorggroep. Te bestellen v.woude@adelante-zorggroep.nl.
• A-Tjak, J. (red). Acceptance and Commitment Therapy. Theorie en praktijk. 2de herziene druk. Houten: Bohn Stafleu, van Loghem.
• Veehof M, Schreurs K, Hulsbergen M. Bohlmeijer. Leven met pijn. De kunst van het aanvaarden. Amsterdam: Boom; 2010.
• Schreurs, K. , Hulsbergen M. Leven met pijn. Praktijkboek, Amsterdam: Boom, 2011.

Vervolg
Integratiecursus ACT

Doelgroep
Professionals werkzaam in de revalidatie
Min. 16 en Max. 20 deelnemers.

Opleider

dr. Peter Heuts (Adelante) en dr. Karlein Schreurs (Het Roessingh)

Locatie

Het Roessingh, Enschede

Certificaat
Ja

Meer informatie over Expertisecentrum Pijn en Revalidatie.


Aanmelden voor deze cursus kan door een mail te sturen naar academie@adelante-zorggroep.nl