Menu

Van Lieshout arm-hand functietest voor Tetraplegie (VLT) Rasch Analyse

Inhoud van deze pagina

Naam project: Van Lieshout arm-handfunctietest voor Tetraplegie (VLT) Rasch Analyse Projectleider: Dr. A.I.F. Spooren
Projectgroep: Dr. H.A.M. Seelen, Dr. A.I.F. Spooren, Drs. H.M.H. Bongers, Prof.Dr. R.J.E.M. Smeets, Dr. G. Snoek, Prof.Dr. L. van der Woude
Looptijd: 2011-2012
Samenwerkende en deelnemende instituten: Adelante Kenniscentrum, Hoensbroek; Revalidatiecentrum ‘t Roessingh, Enschede; UM, vakgroep Revalidatiegeneeskunde;
Vraagstelling: Met behulp van een zogenaamde Rasch analyse is de psychometrische kwaliteit van de bestaande VLT-SF test verbeterd. Het schaaltype van de VLT-SF is van een ordinaal schaaltype naar een interval schaaltype gebracht, waarmee de precisie van de test toegenomen is. Daarnaast is voor de aangepaste VLT-SF ook een referentie database samengesteld die door clinici en paramedici gebruikt kan worden in de beoordeling en predictie van de arm- en handvaardigheid van mensen met een cervicale dwarslaesie. Conversiesoftware, waarmee de VLT scores omgerekend kunnen worden naar VLT-Rasch scores, wordt momenteel geschreven.
Resultaat: Publicaties in 2012: Spooren A.I.F., Arnould C, Smeets R.J.E.M., Bongers H.M.H.,  Seelen H.A.M. Improvement of the Van Lieshout hand function Test for Tetraplegia using a Rasch analysis. Spinal Cord, 2013 Oct; 51(10): 739-744. Spooren A.I.F., Arnould C., Smeets R.J.E.M., Bongers H.M.H, Seelen H.A.M. Reference values for the Van Lieshout hand function test for Tetraplegia. Spinal Cord, 2013 Oct; 51(10): 745-749. Spooren A.I.F., Bongers H.M.H., Snoek G, Smeets R.J.E.M., Arnould C., Seelen H.A.M. Rasch-analysis of the Van Lieshout hand function test for Tetraplegia. ISCOS, annual scientific meeting 2012, 3-5 September 2012
Financier: Revalidatie Nederland

Meer informatie over dit project?