Menu

PHODA-youth

Inhoud van deze pagina


Naam project: PHODA-youth: De ontwikkeling van een meetinstrument voor het meten van pijngerelateerde vrees bij adolescenten met chronische  pijn.
Projectleider: Dr. J. Verbunt (Adelante/MUMC+)
Projectgroep: Dr. M. Goossens (MUM); Drs. A. Nijhuis (MUMC+) ; Dr. J. de Jong ( MUMC+); Drs. A. Stevens (Hogeschool Zuyd); Drs. N. Haga (Adelante)
Looptijd: 2008-2013
Samenwerking en deelnemende instituten: Adelante, MUMC+, Hogeschool Zuyd Vraagstelling: Welke activiteiten/bewegingen/situaties zijn beperkt bij  adolescenten met chronische pijn aan het houdings- en  bewegingsapparaat en voor welke activiteiten/bewegingen/situaties zijn zij bevreesd of denken ze dat dit gerelateerd is aan schade?
Methode: Instrumentontwikkeling/Dwarsdoorsnede onderzoek
Beschrijving: Het doel van dit project is een Photograph Series of Daily Activities  voor adolescenten (PHODA-Youth) te ontwikkelen. PHODA-Youth is een meetinstrument gericht op het identificeren van activiteiten/bewegingen en/of situaties die de jongeren, met chronische pijnklachten aan het bewegingsapparaat, het meest vrezen en waarvan ze denken dat deze het meest schadelijk zijn. In de eerste studie is door middel van een kwalitatieve studie onderzoek gedaan naar de impact van pijn en angst op het leven van  de jongere met chronische pijn. In deelstudie twee is in de vorm van een Delphi panel bij experts in de behandeling van chronische pijn bij jongeren onderzocht welke  activiteiten beperkend en angst verhogend kunnen werken bij de doelgroep. In de derde deelstudie worden de psychometrische eigenschappen van de nieuw ontwikkelde PHODA-youth onderzocht.
Resultaat: De PHODA-youth is ontwikkeld.  In 2013 werd gewerkt aan de  publicatie van de resultaten. Een Amerikaanse versie van de PHODA-youth is in voorbereiding in samenwerking met collega-onderzoekers uit Boston
Financiering: Fonds Nuts Ohra