Menu

INTACT

Inhoud van deze pagina

Naam project: Integrated complex Trauma after Care Treatment (INTACT)
Projectleider: H.A.M. Seelen
Projectgroep: D.H.J. vd Venne, B. Hemmen, S.M.A.A. Evers, H.A.M. Seelen, G.J. Dinant, R.J.E.M. Smeets
Samenwerkende en deelnemende instituten: UM, Adelante, Huisartsen Netwerk Limburg, Revalidatie Netwerk Limburg
Vraagstelling: Inventarisatie van problemen op het participatiedomein van multitrauma-patiënten vier jaren na einde van de revalidatiebehandeling en in hoeverre deze problemen door de eerste lijn behandeld worden dan wel dat inschakelen van expertise revalidatieartsen/-team gewenst is.
Methode: Kwalitatieve studie
Resultaat: afgerond
Publicaties in 2012: Venne-Delahaije, D.H.J. van de , Evers, S.M.A.A., Smeets, R.J.E.M., Dinant, G.J., Meent, van de H., Seelen, H.A.M., Hemmen, B.A. qualitative study exploring trauma-related problems in Dutch multitrauma patients serveral year after clinical discharge. 2012.