Menu

Implementatie en uitbreiding Nederlandse Dataset Pijnrevalidatie

Inhoud van deze pagina

Naam project: Implementatie en uitbreiding Nederlandse Dataset Pijnrevalidatie (IPR2010-01)
Projectleider: A.J.A. Köke
Projectgroep: B. van Baalen, S.C. Remerie,  P. de Haan, K.M.G. Schreurs, M. F. Reneman, H.R. Schiphorst Preuper, R.J.E.M. Smeets   
Samenwerkende en deelnemende instituten: Vakgroep Revalidatiegeneeskunde, MUMC+, Maastricht Rijndam Revalidatiecentrum Rotterdam, Het Roessingh, Enschede, Centrum voor Revalidatie, UMC Groningen, Adelante
Vraagstelling: Het implementatieproject, gesubsidieerd vanuit het Innovatiefonds Revalidatie Nederland, heeft als doel de NDP-set in zoveel mogelijk centra te implementeren. Op basis van deze landelijke dataverzameling kan een breed inzicht en overzicht verkregen worden t.a.v. de kenmerken en de ernst van de klachten van patiënten met chronische pijn, verwezen voor een (eventuele) revalidatiegeneeskundige behandeling. De NDP-set brengt op 8 domeinen de ernst van het pijnprobleem en de behandelresultaten in kaart. De 8 domeinen zijn: pijn, fysiek en emotioneel functioneren, participatie, zorgconsumptie, persoonlijke hulpvraag, nadelige gevolgen en ervaren herstel en tevredenheid. Het project wordt uitgevoerd door de 4 samenwerkende Ontwikkelcentra Pijnrevalidatie (OPR) (- Adelante te Hoensbroek, Centrum voor Revalidatie te Groningen, Het Roessingh te Enschede en Rijndam te Rotterdam) in samenwerking met de Werkgroep Pijnrevalidatie Nederland (WPN). In 32 instellingen (18 ziekenhuizen en 14 revalidatiecentra) wordt momenteel met de NDP-set gegevens verzameld bij start en einde van de behandeling en na 3 en 12 maanden follow-up.