Menu

European COST Action

Inhoud van deze pagina

Naam project: European COST Action
Projectleden: Dr. A.A.A. Timmermans, Prof.Dr. R.J.E.M. Smeets                           
Vraagstelling: Het doel van dit project is om netwerken en samenwerken te bevorderen tussen en interdisciplinair team van onderzoekers in het domein van technologieondersteunde revalidatie in de neurologie en neuroimaging.
Financier: Europese gemeenschap