Menu

Projecten tot 2012

Inhoud van deze pagina

Naam project: Disact: Ervaren beperkingen in het activiteitenniveau van patiënten met chronische lage rugklachten: de rol van zelfdiscrepanties (twee promotietrajecten)
Vraagstelling: In welke mate hangen verschillende typen zelfdiscrepanties samen met specifieke negatieve emoties en hebben deze invloed op het activiteitenniveau (vermijdingsgedrag en persistentiegedrag) van de patiënt en leidt dit tot beperkingen en een vermindering van kwaliteit van leven?

Lees meer

 

Naam project: European COST Action
Vraagstelling: Het doel van dit project is om netwerken en samenwerken te bevorderen tussen en interdisciplinair team van onderzoekers in het domein van technologieondersteunde revalidatie in de neurologie en neuroimaging.

Lees meer


Naam project:
 Functional added-value of prostheses with an electronically controlled stance and/or swing phase for patients with a unilateral transfemoral amputation, a hip or a knee disarticulation.
Vraagstelling: Doel van het onderzoek is:

  1. Protocollen te ontwikkelen waarmee het niveau van functioneren in dagelijkse omstandigheden van  mensen met een beenprothese objectief beoordeeld kan worden
  2. Te evalueren welke van drie kniescharniertypen (een elektronisch stand- en zwaaiResultaat geregeld kniescharnier, een elektronisch standResultaat geregeld kniescharnier en equivalente, niet-elektronisch geregelde kniescharnieren) in beenprothesen leidt tot verbeterd functioneren in dagelijkse omstandigheden bij mensen met een unilaterale, transfemorale amputatie, een heup- of knie-exarticulatie
  3. Indicatoren te identificeren die geassocieerd kunnen worden met ‘goede’ of ‘slechte’ loopfuncties bij mensen met een unilaterale, transfemorale amputatie, een heup- of knie-exarticulatie. Het onderzoek is afgerond met de promotie van Dr.P. Theeven in oktober 2012

Lees meerNaam project:
Implementatie en uitbreiding Nederlandse Dataset Pijnrevalidatie (IPR2010-01)
Vraagstelling: Het implementatieproject, gesubsidieerd vanuit het Innovatiefonds Revalidatie Nederland, heeft als doel de NDP-set in zoveel mogelijk centra te implementeren. Op basis van deze landelijke dataverzameling kan een breed inzicht en overzicht verkregen worden t.a.v. de kenmerken en de ernst van de klachten van patiënten met chronische pijn, verwezen voor een (eventuele) revalidatiegeneeskundige behandeling. De NDP-set brengt op 8 domeinen de ernst van het pijnprobleem en de behandelresultaten in kaart. De 8 domeinen zijn: pijn, fysiek en emotioneel functioneren, participatie, zorgconsumptie, persoonlijke hulpvraag, nadelige gevolgen en ervaren herstel en tevredenheid. Het project wordt uitgevoerd door de 4 samenwerkende Ontwikkelcentra Pijnrevalidatie (OPR) (- Adelante te Hoensbroek, Centrum voor Revalidatie te Groningen, Het Roessingh te Enschede en Rijndam te Rotterdam) in samenwerking met de Werkgroep Pijnrevalidatie Nederland (WPN). In 32 instellingen (18 ziekenhuizen en 14 revalidatiecentra) wordt momenteel met de NDP-set gegevens verzameld bij start en einde van de behandeling en na 3 en 12 maanden follow-up.  

Lees meer

 

Naam project: Integrated complex Trauma after Care Treatment (INTACT)
Vraagstelling: Inventarisatie van problemen op het participatiedomein van multitrauma-patiënten vier jaren na einde van de revalidatiebehandeling en in hoeverre deze problemen door de eerste lijn behandeld worden dan wel dat inschakelen van expertise revalidatieartsen/-team gewenst is.

Lees meerNaam project:
Is educatie effectief in het verbeteren van de kennis over pijn bij jongeren met chronische pijn
Vraagstelling: Is educatie effectief in het verbeteren van de kennis over pijn bij  jongeren met chronische pijn?

Lees meer

 

Naam project: KANS: stoppen of doorgaan
Vraagstelling: Kan participatie en autonomie bij KANS patiënten genormaliseerd worden door het stimuleren van het hanteren van flexibele stopregels met activity pacing, problem solving, responspreventie, blootstelling en mindfulness. Exposure in vivo of standaardiseerde fysiotherapie?

Lees meerNaam project:
Mental practice based training aimed at improving arm-hand function in subacute stroke: a randomised Controlled Trial
Vraagstelling: Het evalueren van het effect van een training van armhandvaardigheden op basis van mental practice bij patiënten met een CVA.

Lees meerNaam project:
PHODA-youth: De ontwikkeling van een meetinstrument voor het meten van pijngerelateerde vrees bij adolescenten met chronische pijn
Vraagstelling: Welke activiteiten/bewegingen/situaties zijn beperkt bij adolescenten met chronische pijn aan het houdings- en bewegingsapparaat en voor welke activiteiten/bewegingen/situaties zijn zij bevreesd of denken ze dat dit gerelateerd is aan schade?

Lees meer


Naam project: Test_Tracs: Technology-Supported Task-oriented Training of Arm-hand function in persons with Chronic Stroke
Vraagstelling: Dit project is een onderdeel/vervolg van een groter project “Technology Supported Rehabilitation of Arm Hand Function in Stroke Patients”.De algemene vraagstelling luidt: Verbetert een 8 weken durend technology-ondersteund,  taakgeoriënteerde training programma de arm-handfunctie en -vaardigheid en de kwaliteit van leven van mensen met een CVA in de chronische Resultaat? Ook trainingcompliantie en patiëntmotivatie bij technologieondersteunde training wordt onderzocht.

Lees meerNaam project:
Van Lieshout arm-hand functietest voor Tetraplegie (VLT) Rasch Analyse
Vraagstelling: Met behulp van een zogenaamde Rasch analyse is de psychometrische kwaliteit van de bestaande VLT-SF test verbeterd. Het schaaltype van de VLT-SF is van een ordinaal schaaltype naar een interval schaaltype gebracht, waarmee de precisie van de test toegenomen is. Daarnaast is voor de aangepaste VLT-SF ook een referentie database samengesteld die door clinici en paramedici gebruikt kan worden in de beoordeling en predictie van de arm- en handvaardigheid van mensen met een cervicale dwarslaesie. Conversiesoftware, waarmee de VLT scores omgerekend kunnen worden naar VLT-Rasch scores, wordt momenteel geschreven.

Lees meerNaam project:
VLT: Van Lieshout arm-hand functietest voor Tetraplegie
Vraagstelling: Het trainen van medici en paramedici in het gebruik en de  interpretatie van de VLT.

Lees meer