Menu

VLT handfunctietest voor tetraplegie

De VLT Test is een nieuwe test die ontwikkeld is om de kwaliteit van de arm- en handfunctie (AHF) bij mensen met een tetraplegie te kwantificeren.

Gedurende de laatste jaren is de handfunctie een belangrijk onderwerp geworden binnen het revalidatieonderzoek. Een totaal nieuw meetinstrument is ontwikkeld voor zowel therapeuten als onderzoekers die de handfunctie bij mensen met een tetraplegie op een reproduceerbare manier willen onderzoeken en objectiveren. Deze korte introductie beschrijft de ontwikkeling en de functionaliteit van deze test.

Inhoud van deze pagina

In 1994 is in het Hoensbroek Revalidatiecentrum gestart met de kwalitatieve protocolisering van de tetraplegische handfunctie. Het doel was alle manifestaties van de tetraplegische hand te kunnen beoordelen na zowel conservatieve als chirurgische interventie. De chirurgische interventies worden reeds vele jaren uitgevoerd in samenwerking met het Atrium Medisch Centrum in Heerlen. Het protocol heeft vele veranderingen ondergaan en heeft geresulteerd in de VLT: de Van Lieshout handfunctietest voor Tetraplegie.

Doelen en onderzoeksopzet

De tetraplegische handfunctie is op geen enkele wijze vergelijkbaar met de normale handfunctie. Onze ergotherapeuten hebben vele handfunctietesten geëvalueerd om een test te hebben die gebruikt kan worden ter ondersteuning van klinische besluitvorming en het stellen van revalidatiedoelen. Echter, een dergelijke test werd niet gevonden. Zelfs de kwantitatieve Grasp & Release Test (speciaal ontwikkeld voor mensen met een tetraplegie op niveau C5/C6) kon deze lacune niet vullen [1]. De VLT beoordeelt de functionaliteit van de tetraplegische arm en hand niet op functieniveau, maar op het niveau van (dagelijkse) activiteiten.

De VLT test is ontwikkeld met de volgende doelstellingen:

 • Objectieve bepaling van de veranderingen in de tetraplegische handfunctie.
 • Toepasbaar voor alle mensen met een tetraplegie die enige handfunctie hebben: i.e. C5 tot Th1, compleet en incompleet, pre- en postoperatief.
 • De resultaten van de test moeten bijdragen aan de therapeutische besluitvorming en het stellen van revalidatiedoelen.
 • De therapeut moet met de testresultaten in staat gesteld worden uitspraken te doen of de uiteindelijke therapiedoelen wel of niet behaald zijn.

Onderzoek heeft aangetoond dat de VLT valide, betrouwbaar en sensitief is m.b.t. het beoordelen van de AHF bij mensen met een tetraplegie [2, 3].

De VLT bestaat uit twee versies: een korte onderzoeksversie met 10 taken die in ongeveer 30 minuten af te nemen is, en een uitgebreidere klinische versie met 19 taken. Met de onderzoeksversie wordt alleen de beste hand onderzocht en gemeten. Met de klinische versie worden a) beide handen, b) de bijkomende complicerende factoren voor taakuitvoering en c) de manier waarop de testpersoon de taakuitvoering ervaart, gescoord.

De VLT is een test waarmee de uiteindelijke therapiedoelen ten aanzien van de tetraplegische handfunctie beoordeeld kunnen worden. Voor elk van de 19 taken zijn prestatieniveaus bepaald. Een score van 5 komt overeen met het hoogste niveau van taakprestatie, terwijl een score van 1 overeenkomt met de minimale vereisten. De prestatieniveaus worden gescoord op een ordinale schaal.

De 19 taken representeren de volgende 5 “tetraplegische thema’s”:

 • Positionering en stabilisering van de arm
 • Verplaatsing van het lichaam m.b.v. armactiviteit
 • Openen en sluiten van de duim
 • Openen en sluiten van de vingers
 • Handvaardigheden

De test kan bijdragen aan de kwaliteit van de therapie en de behandeling van mensen met een tetraplegie. Zowel de onderzoeksversie als de klinische versie van de VLT worden in drie talen (Nederlands, Engels en Duits) aangeboden op een CD-Rom. Ook bestaat de mogelijkheid tot het volgen van een cursus waarin het gebruik van de VLT uitvoerig aan de orde komt. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen op onderstaand adres.

Download hier screenshots van de VLT CD-ROM

Publicaties

 • van Tuijl JH, Janssen-Potten YJM, Seelen HAM: Evaluation of upper extremity motor function in tetraplegics: a review. Spinal Cord 40:51-64, 2002
 • Spooren AIF, Janssen-Potten YJM, Post MWM, Kerckhofs E,  Nene A,  Seelen HAM: Measuring progress in arm hand skilled performance in persons with a cervical spinal cord injury: Responsiveness of the Van Lieshout Test. Spinal Cord 44(12):772-779, 2006
 • Post MWM, Van Lieshout G, Seelen HAM, Snoek GJ, IJzerman M, Pons C: Measurement properties of the short version of the Van Lieshout Test. Spinal Cord  44(12):763-771, 2006
 • Spooren AIF, Janssen-Potten YJM, Snoek G, Seelen HAM. Clinical outcome of Arm Hand Skilled Performance in persons with Cervical Spinal Cord Injuries. J Neurotrauma 2006;23(5):767
 • Spooren AIF, Janssen-Potten YJM, Snoek GJ, Ijzerman M, Kerckhofs E, van der Woude L, Seelen HAM. Rehabilitation outcome of Upper Extremity Skilled Performance in persons with Cervical Spinal Cord Injuries. J Rehabil Med 2008;40(8):637-644
 • Spooren AIF, Janssen-Potten YJM, Kerckhofs E, Seelen HAM. Outcome of motor training programmes on arm and hand functioning in patients with cervical spinal cord injury according to different levels of the ICF: A systematic review. J Rehabil Med 2009;41(7):497-505
 • Spooren AIF. Arm-hand skilled performance in persons with cervical spinal cord injury: Evaluation and training. PhD thesis. Brussels, Free University Brussels, 2010. (ISBN 978-90-9025545-3)
 • Spooren AIF, Janssen-Potten YJM, Kerckhofs E, Bongers HMH, Seelen HAM. ToCUEST: a task-oriented client-centred training module to improve upper extremity skilled performance in cervical spinal cord injured patients. Spinal Cord. 2011 Oct;49(10):1042-1048
 • Spooren AIF, Janssen-Potten YJM, Kerckhofs E, Bongers HMH, Seelen HAM. Evaluation of a Task-Oriented Client-centred Upper Extremity Skilled performance Training module in persons with tetraplegia. Spinal Cord. 2011 Oct;49(10):1049-1054
 • Spooren AIF, Arnould C, Smeets RJEM, Bongers HMH, Seelen HAM. Improvement of the Van Lieshout hand function Test for Tetraplegia using a Rasch analysis. Spinal Cord. 2013 Oct; 51(10): 739-744
 • Spooren AIF, Arnould C, Smeets RJEM, Bongers HMH, Seelen HAM. Reference values for the Van Lieshout hand function test for Tetraplegia. Spinal Cord. 2013 Oct; 51(10): 745-749

 

Download prijslijst en bestelformulier (in Word)

Download prijslijst en bestelformulier (in PDF)