Menu

Expertisecentrum Pijn en Revalidatie

In het Expertisecentrum Pijn en Revalidatie bundelen Adelante en MUMC+ hun expertise. Ze verbinden wetenschappelijk onderzoek, innovatie en zorg om de beste revalidatiezorg te bieden voor patiënten met chronische pijnklachten.

 

Inhoud van deze pagina

Het Expertisecentrum Pijn en Revalidatie is gespecialiseerd in de revalidatiezorg voor volwassenen en jongeren met chronische pijn. Chronische pijnklachten aan houdings- en bewegingsapparaat hebben vaak een negatieve invloed op het uitvoeren van dagelijkse bezigheden, leiden tot slecht slapen en kunnen daardoor de kwaliteit van leven en de mogelijkheid om maatschappelijk actief te zijn ernstig beperken. Bij Adelante kunnen zij terecht voor een revalidatieadvies en/of revalidatiebehandeling.

Revalidatie bij chronische pijn

Uit onderzoek blijkt dat multidisciplinaire revalidatiebehandeling in veel gevallen effectief is bij chronische pijnklachten. Adelante heeft in samenwerking met MUMC+ in de afgelopen jaren evidence based revalidatiebehandelingen voor volwassenen en jongeren met chronische pijnklachten ontwikkeld. Bij deze programma’s zijn verschillende disciplines betrokken zoals revalidatiearts, fysiotherapeut, ergotherapeut en psycholoog. De behandelingen vinden plaats bij Adelante in Hoensbroek en Valkenburg, in het MUMC+ in Maastricht, bij de revalidatieafdeling in Zuyderland locatie Heerlen en de revalidatieafdeling van VieCuri in Noord-Limburg.

Bij complexe problematiek werken revalidatieartsen van het expertisecentrum intensief samen met andere specialisten, zoals orthopeden, anesthesiologen, reumatologen en psychiaters, om ook in deze situatie tot de meest optimale behandeling te komen. Het expertisecentrum streeft naar toegankelijke revalidatiezorg bij chronische pijn in de volle breedte. De ambitie is er om met behandelaren uit de eerste lijn en zelfstandige behandelcentra een netwerk te vormen op het gebied van chronische pijn. Inmiddels maken jaarlijks meer dan duizend patiënten gebruik van de diensten van het centrum.

Lees meer over revalidatie bij chronische pijn

Netwerk Pijnrevalidatie Limburg

Het Pijnexpertisecentrum streeft naar toegankelijke revalidatiezorg bij chronische pijn. Samen met behandelaren uit de eerste lijn en zelfstandige behandelcentra werkt Adelante in het Netwerk Pijnrevalidatie Limburg. De patiënt neemt in dit netwerk een centrale positie is. Patiënten worden waar mogelijk in de eerste lijn, dichtbij huis, behandeld. Ze worden alleen doorgestuurd voor multidisciplinaire revalidatiebehandeling als dat nodig is. Huisartsen worden ondersteund bij het maken van de selectie tussen deze groepen patiënten. Patiënten komen hierdoor sneller op de goede plek terecht en krijgen eerder passende hulp. Tegelijkertijd met het opzetten van het netwerk wordt onderzocht of deze samenwerking leidt tot betere en goedkopere zorg. Dit initiatief wordt ondersteund door zorgverzekeraars CZ, VGZ en Achmea. 

Lees meer over Netwerk Pijnrevalidatie Limburg.

Netwerk Pijnrevalidatie Nederland

Adelante is lid van Netwerk Pijnrevalidatie Nederland (NPN). Als netwerk doen we wetenschappelijk onderzoek en delen we onze kennis om samen de pijnrevalidatie te verbeteren. We dragen bij aan het vormen en ontwikkelen van regionale zorgketens met de 1e en 2e lijn om de patiënt de juiste zorg op de juiste plaats te bieden. Met de regionale zorgketens delen we onze expertise over pijn en pijnrevalidatie. Kijk voor meer informatie op www.NPN.nu. 

Het verzamelen van gegevens: dataset pijnrevalidatie

Inzicht in de (on)mogelijkheden en effecten van pijnrevalidatie is belangrijk om transparant te kunnen zijn naar patiënten met chronische pijn, zorgverleners en instanties.

Een gestandaardiseerde wijze van gegevensverzameling en evaluatie (monitoring) is de methode om de effecten van bestaande pijnrevalidatieprogramma’s transparant te maken.

Het Expertisecentrum levert een bijdrage aan de dataset pijnrevalidatie.

Lees meer over dataset pijnrevalidatie

Wetenschappelijk onderzoek

Het revalidatieonderzoek van de vakgroep revalidatiegeneeskunde en Adelante wordt (inter)nationaal erkend. Door in het expertisecentrum zorg, innovatie en wetenschappelijk onderzoek nog sterker met elkaar te verbinden, worden nieuwe programma’s voor patiënten met chronische pijn sneller en beter ontwikkeld.

Lees meer over wetenschappelijk onderzoek

Overdragen van kennis

Vanuit het expertisecentrum wordt kennis over de meest effectieve behandeling bij chronische pijnklachten verspreid. Zo biedt het expertisecentrum bij- en nascholing aan artsen en paramedici. Daarnaast wordt onderwijs aan studenten geneeskunde, psychologie en studenten van paramedische opleidingen gegeven. Ook wordt voorlichting gegeven aan patiënten en patiëntenorganisaties. Bij het expertisecentrum zijn behandelprotocollen en meetinstrumenten verkrijgbaar die ontwikkeld zijn op basis van wetenschappelijk onderzoek.

Lees meer over overdragen van kennis