Menu

Team-Communicatie-Ritme binnen R-EPD

Inhoud van deze pagina

Module team-communicatie-ritme
Om de RAPP-methodiek goed te kunnen uitvoeren is het van belang dat het behandelteam nadenkt over de communicatiestructuur. Bijvoorbeeld over de organisatie van communicatiemomenten met of juist zonder de cliënt, de gewenste frequentie van bijeenkomsten, doelstellingen van besprekingen,de rapportage, het notuleren, het fiatteren van beslissingen, enzovoort. In deze workshop staat het ontwerpen van het gewenste ‘team-communicatie-ritme’ centraal. Indien gewenst wordt het onderliggende administratieve proces hierbij meegenomen.

Doelstellingen

  • Er is een ‘teamcommunicatieritme’ ontwikkeld dat toegespitst is op de problematiek en het ‘tempo’ van de doelgroep cliënten, uitgaande van de RAPP-methodiek
  • de tools (rapportage, notulen enz.) zijn gedefinieerd
  • de doelstellingen van de overlegmomenten zijn gedefinieerd
  • er is een agenda voor de verschillende overlegmomenten
  • de deelnemers en rollen zijn gedefinieerd
  • het administratieve proces is schematisch weergegeven

Didactische werkvormen  

  • Interactief responsiecollege
  • Praktisch uitwerken van het team-communicatie-ritme

Duur
4 lesuren van 60 minuten

Aantal deelnemers
Maximaal 12 deelnemers per docent/groep; er zijn meerdere groepen mogelijk.