Menu

Structuur R-EPD (procesgericht Adelante R-EPD)

Adelante heeft een procesgericht Elektronisch Patiënten Dossier voor de Revalidatiezorg (R-EPD) ontwikkeld waarin de visie en werkwijze van Adelante is geoperationaliseerd.

Inhoud van deze pagina

Module structuur R-EPD
Adelante heeft een procesgericht Elektronisch Patiënten Dossier voor de Revalidatiezorg (R-EPD) ontwikkeld waarin de visie en werkwijze van Adelante is geoperationaliseerd. Enkele uitgangspunten van dit R-EPD zijn:

 • procesgericht
 • hulpvraaggericht
 • interdisciplinair
 • resultaat- en doelgericht
 • participatiegericht
 • dialoog met de cliënt
 • ICF(-CY) als gemeenschappelijke taal

In deze training wordt het R-EPD van Adelante toegelicht en waar mogelijk gedemonstreerd.

Doelstellingen

De deelnemer:

 • kent de uitgangspunten voor het R-EPD
 • heeft inzicht in de vertaalslag van van visie en werkwijze naar uitgangspunten voor het R-EPD
 • begrijpt de structuur van het R-EPD
 • begrijpt de relatie van de structuur met de visie en de werkwijze
 • heeft zicht op het inrichtingskader van het R-EPD
 • begrijpt hoe in het R-EPD de volgende onderdelen zijn ingebouwd: - ordening van de informatie (inrichtingskader) - formulieren - interne communicatie - externe communicatie - autorisatie

Didactische werkvormen

 • interactief responsiecollege
 • discussies

Duur
2 lesuren van 60 minuten

Aantal deelnemers
Maximaal 12 deelnemers per docent/groep; er zijn meerdere groepen mogelijk.