Menu

POS cursus 2023

Op 20 september en 15 november 2023 organiseren Adelante en SBOK* een 2-daagse Participatie Ontwikkelingsstappen Schaal cursus ('POS-cursus'). 

Inhoud van deze pagina

Inhoud en leerdoelen:

Het doel van de POS is: het systematisch in kaart brengen van de uitgangssituatie en de vorderingen van een kind betreffende diverse ontwikkelingsdomeinen (conform de KinderRAPP) op het niveau van participatie en activiteiten, om zodoende te kunnen bepalen:

 • wat de sterke en zwakke ontwikkelingsdomeinen zijn van een kind: het ontwikkelingsprofiel
  • welke normerende vervolgonderzoeken er plaats kunnen/moeten vinden
  • wat de eerstvolgende stap in de ontwikkelingsbegeleiding kan zijn (eerst nabijgelegen ontwikkelingstappen)
  Met de POS worden de volgende ontwikkelingsdomeinen in kaart gebracht:
 • Bewegen: grove motoriek
  • Bewegen: fijne motoriek
  • Leren
  • Communicatie: begrijpen
  • Communicatie: duidelijk maken
  • Sociaal-Emotioneel
  • Persoonlijke verzorging

Door deze brede oriëntering op diverse domeinen van de ontwikkeling is de POS een redelijk uniek instrument.

De POS is een evaluatief instrument voor kinderen met een ontwikkelingsleeftijd tussen 0 en 5 jaar en kan afgenomen worden door observatie of door een interview met de ouders/verzorgers.

De POS is GEEN normatief instrument. Het is GEEN test om de ontwikkelingsleeftijd te bepalen en het is GEEN screeningsinstrument.

Het is een geschikt instrument voor inter- of transdisciplinaire teams (d.m.v. observatie), maar ook voor monodisciplinair werkende behandelaren in de eerste lijn (d.m.v. interview van de ouders/verzorgers en niet d.m.v. observatie).
De POS kan ingezet worden in:

 • Kinderrevalidatie
  • Therapeutische peutergroepen
  • de eerstelijnspraktijken
  o fysiotherapie
  o ergotherapie
  o logopedie
  • MKD, KDC
  • Peuterspeelzalen met VVE

En kan afgenomen worden door: Pedagogisch medewerker, Fysiotherapeut, Ergotherapeut, Logopedist, (Ortho)pedagoog. De training is dan ook alleen toegankelijk voor deze professionals.

Inhoud / thema’s:
De volgende onderwerpen komen tijdens de training aan bod.

 • Dag 1:
  o Achtergrond en totstandkoming van de POS
  o Doel van de POS
  o Psychometrische eigenschappen
  o Praktisch afnemen van de POS door middel van:
  - Eigen observatie
  - Interview bij ouders/verzorgers
 • Dag 2:
  o Casuïstiek aan de hand van door de cursist zelf afgenomen POS

 

Doelgroep:
Wie kan/mag de POS afnemen?
De POS kan en mag alleen afgenomen worden door professionals die kennis hebben betreffende de algehele ontwikkeling van kinderen met een ontwikkelingsleeftijd van 0-5 jaar.
Dit kunnen zowel MBO, HBO als Academisch opgeleide mensen zijn. Denk hierbij aan:

 • Pedagogisch medewerkers
  • (Kinder) fysiotherapeuten
  • Ergotherapeuten
  • Logopedisten
  • (Ortho)pedagoog

De training is dan ook alleen toegankelijk voor deze professionals.

 

Planning en organisatie

Data 2023:
20 september en 15 november 2023

Tijd:
van 9.30 uur tot circa 17.30 uur

Locatie:
Conferentiecentrum Vaeshartelt
Weert 9
6222 PG Maastricht
tel: 043 - 369 02 00
(overnachting ter plekke is mogelijk).

Deelnemers:
Minimaal 12 personen, maximaal 16 personen.


Wat wordt van u verwacht

Studiebelasting:
Circa 29 uren (13 uur lestijd en 16 uur zelfstudie).

Voorbereiding en toetsing:
Voorbereiding voor dag 1 bestaat uit het lezen van verplichte literatuur, voor lesdag 2 leveren de cursisten een zelfgemaakte video casuïstiek in en presenteren deze tijdens de lesdag. Het hoofddoel is het zelf lerend en reflecterend omgaan met de POS.
Tevens dient deze casuïstiek als toets voor de gehele cursus.

Certificaat:
De deelnemers ontvangen aan het einde van de cursus een certificaat op basis van presentie (100%) en voldoende actieve participatie.


Cursusleiding:
Marjon Kissels (kinderfysiotherapeut)

Docenten:
Marjon Kissels (kinderfysiotherapeut), Sanne Ries – de Groen (therapeutisch peuterleidster), Wendy Braeken (therapeutisch peuterleidster).


Accreditatie:
Accreditatie wordt aangevraagd bij de KNGF, Stichting Keurmerk Fysiotherapie en Stichting ADAP voor ergotherapie en logopedie.
 

Financiën

Cursusprijs:
2 daagse cursus € 600,- (inclusief voorschot € 100,-, digitale syllabus, lunch, koffie/thee en S.B.O.K.-certificaat).

Plaatsing:
Op volgorde van ontvangst van het voorschot. Bij over-inschrijving plannen we extra cursusdata.

Betaling:
Voorschot (€ 100,-) zo spoedig mogelijk doch uiterlijk (26 juli 2023) met vermelding van naam en voorletters van de inschrijver en “POS cursus 2023”op IBAN NL45ABNA051.31.54.485 t.n.v. Stichting S.B.O.K. te Brunssum. Betaling van de resterende € 500,- (per 26 augustus 2023) middels eenmalige machtiging of middels een factuur.

Annulering:
Zie de inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden van de Stichting S.B.O.K. op www.sbok.nl


Inschrijven:
Ga naar de contactpagina www.sbok.nl om u in te schrijven