Menu

Kernprobleem formuleren binnen R-EPD

Inhoud van deze pagina

Module kernprobleem formuleren
Het actuele functioneren van de cliënt wordt beschreven conform de ICF(-CY)-indeling en de RAPP-methodiek. Hierna is het belangrijk dat de informatie goed wordt samengevat tot het belangrijkste probleem dat de voortgang van de cliënt belemmert. De hulpverlener moet hiervoor in staat zijn om over de grenzen van zijn eigen discipline heen te kijken en het totaal van problematiek van de cliënt te overzien in relatie tot de gestelde hulpvragen. Deze attitude wordt in deze module geleerd, evenals de praktische vaardigheid om uit een grote hoeveelheid informatie over de cliënt de bevorderende en belemmerende omstandigheden te distilleren.

Doelstellingen
De deelnemer:

  • begrijpt het concept van het kernprobleem
  • weet welke plaats en welke waarde het kernprobleem heeft in de RAPP-methodiek
  • is in staat het kernprobleem de distilleren uit een complexe casuïstiek
  • weet wat bevorderende en belemmerende (niet beïnvloedbare) omstandigheden zijn
  • weet welke plaats en welke waarde deze hebben in de RAPP-methodiek en de te formuleren doelstellingen
  • distilleert de bevorderende en belemmerende omstandigheden uit een complexe casus

Didactische werkvormen  

  • Interactief responsiecollege
  • Praktisch oefenen aan de hand van casuïstiek

Duur
2 lesuren van 60 minuten

Aantal deelnemers
Maximaal 12 deelnemers per docent/groep; er zijn meerdere groepen mogelijk