Menu

Cliëntbespreking binnen R-EPD

Inhoud van deze pagina

Module cliëntbespreking
Het interdisciplinaire overleg met de cliënt vormt de kern van de RAPP-methodiek. Tijdens deze training worden alle facetten van een doelgerichte cliëntbespreking toegelicht, van het belang van een goede bespreking, de benodigde input en de agenda tot de notulen. Ook de randvoorwaarden om te komen tot een juiste cliëntbespreking komen aan de orde. De rol van de teamleden en de voorzitter worden praktisch geoefend in de vorm van en rollenspel of videocasuïstiek.

Doelstellingen
De deelnemer:

  • begrijpt de plaats en de waarde van de cliëntbespreking binnen de RAP methodiek
  • kent de randvoorwaarden om te komen tot een juiste cliëntbespreking
  • kent de agenda van de cliëntbespreking
  • weet welke rol hij als hulpverlener heeft tijdens de cliëntbespreking en kan deze ook uitvoeren
  • voert een cliëntbespreking in de geest van de RAPP-methodiek met respect voor de cliënt de mede teamleden
  • kan een cliëntbespreking observeren en feedback geven over het verloop van de bespreking, rekening houdend met: - procedure - inhoud - bejegening

Didactische werkvormen

  • Interactief responsiecollege
  • Praktisch oefenen met rollenspel
  • Casuïstiek

Duur
3 lesuren van 60 minuten

Aantal deelnemers
Maximaal 12 deelnemers per docent/groep; er zijn meerdere groepen mogelijk