Menu

SaeboGlove

De SaeboGlove is een functionele handschoen (orthese), waarmee de vinger- en polsextensie ondersteund wordt. Hierdoor kunnen actieve en gecontroleerde vingerbuigingen en polsflexie geoefend worden tijdens dagelijkse, functionele handelingen.

Inhoud van deze pagina

Intensieve taakgerichte training

Omdat het openen en sluiten van de hand door de orthese wordt ondersteund, biedt dit cliënten de mogelijkheid om in een vroeg stadium deel te nemen aan een gestructureerde intensieve taakgerichte trainingsmethode. Daarnaast kan met de SaeboGlove een betere prognose vastgesteld worden voor herstel van de arm-handfunctie. Er zijn tot op heden geen studies bekend waarin de orthese in termen van toepasbaarheid en effectiviteit is geëvalueerd.

Voordelen

In het innovatieproject staat daarom de vraag centraal of de SaeboGlove, in combinatie met intensieve taakgerichte training, toepasbaar is en of dit leidt tot een beter herstel van de aangedane arm en of hand. Het voordeel van de SaeboGlove is dat cliënten op een meer zelfstandige wijze intensiever en taakgerichter kunnen trainen. Afhankelijk van de resultaten volgt implementatie van de SaeboGlove in het arm-handtrainingsprogramma voor mensen met een hersenbloeding of herseninfarct.