Menu

PsyMate

Met de PsyMate wordt een beeld verkregen over hoe een cliënt thuis functioneert. Door direct te meten in de thuissituatie wordt een beter en meer betrouwbaar beeld verkregen en kunnen gerichte adviezen worden gegeven over het aanpassen van activiteiten!

Inhoud van deze pagina

Betere zorg door betrouwbare registratie van emoties

Sinds dit jaar gebruikt Adelante de PsyMate in de psychologische begeleiding van mensen met niet-aangeboren hersenletsel. De PsyMate is een klein elektronisch dagboek waarin de patiënt dagelijks op 10 willekeurige tijdstippen vragen beantwoordt, zoals ‘Hoe voelt u zich?’ en ‘Waar bent u?’. Voordat de PsyMate werd gebruikt, werden patiënten tijdens een consult bij Adelante gevraagd om lange vragenlijsten in te vullen. Vaak was informatie dan al niet meer voorhanden of had de beleving de overhand gekregen over de feiten. De PsyMate zorgt voor een realistisch beeld van emoties gedurende de dag. Pieken en dalen worden geregistreerd in relatie tot activiteiten in de thuissituatie. Op grond daarvan kunnen behandelaren beter adviseren. Het apparaatje dat in Maastricht ontwikkeld is voor de begeleiding van mensen met depressies, zorgt zo voor een kleine revolutie in de psychologische zorg voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel.

Hoe verder

De volgende stap is een online verbinding tussen de PsyMate en de psycholoog, die op afroep een beeld heeft van de psychische gesteldheid van een patiënt en zo vroegtijdig kan ingrijpen. Dit brengt het ideale plaatje van valide en gepersonaliseerde psychische zorg die voor iedereen toegankelijk is, ineens heel dichtbij.