Menu

Innovatieprojecten toegepast in reguliere zorg

Adelante volgt nauwgezet de laatste ontwikkelingen en veranderingen in de revalidatiezorg. Op alle fronten wordt gewerkt aan verbetering en innovatie van het zorgaanbod en –proces. Cliënten van Adelante kunnen erop rekenen dat ze behandeld worden volgens de laatste inzichten uit wetenschap en praktijk. Als een innovatieproject succesvol is afgerond, wordt het opgenomen en toegepast in het reguliere zorgaanbod.

Inhoud van deze pagina

Innovatieprojecten opgenomen en toegepast in reguliere zorg:

 

Therapeutisch speelgoed  
Therapeutisch Speelgoed Het project therapeutisch speelgoed heeft als doel de kinderen met arm hand problemen meer mogelijkheden te geven om belangrijke dagelijkse activiteiten te oefenen in de therapie en thuissituatie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van serious gaming.
Lees meer
   
Slimme zitmat voor rolstoelgebruikers  
Slimme zitmat De slimme zitmat geeft de cliënt inzicht in risicofactoren van doorzitwonden. Hierdoor kan de cliënt zijn of haar zitgedrag aanpassen.
Lees meer
   
FitCare4U  
3P6A2107 350X233 Met FitCare4U stimuleert Adelante jongeren met een beperking in hun zelfredzaamheid. Drie weken lang volgen jongeren intenstieve training in de vorm van sport, spel en oefeningen gericht op hun persoonlijke doelen. Dit blijkt een succesvolle aanpak!
Lees meer
   
Het behandelplein  
Behandelplein Foto 1 Steeds meer wordt het belang van een ‘healing environment’ in de zorg erkend. Het behandelplein wordt dan ook een positieve omgeving waarin het proces van herstel naar optimale participatie op een zo natuurlijk mogelijke manier kan plaatsvinden. Elke cliënt werkt in zijn of haar tempo aan de eigen einddoelen, optimaal gestimuleerd door een dynamische oefenomgeving.
Lees meer
   
De SaeboGlove  
Saeboglove Veel cliënten met een dwarslaesie of hersenletsel ervaren problemen met hun arm-handfunctie in het dagelijks functioneren. Het verbeteren van de arm-hand functie vraagt een intensieve taakgerichte training. Een nieuw hulpmiddel - de SaeboGlove - lijkt een effectieve aanvulling op deze training.
Lees meer
   
CReATe  

CReATe: Chirurgie en Revalidatiebehandeling voor mensen met Arm-handfunctieproblemen ten gevolge van een Tetraplegie.
Lees meer

   
PsyMate  
Psymate 8
PsyMate is een elektronisch dagboekje dat personen met niet-aangeboren hersenletsel mee naar huis krijgen. Diverse keren per dag wordt de persoon gevraagd naar gevoelens, gedachten en activiteiten op dat moment. Deze informatie stelt de behandelaar in staat op maat te adviseren en te begeleiden in psychische zorg.
Lees meer
   
Intensieve 24 uurs Kindzorg  
IKZ 24 uurs intensieve zorg
Soms hebben ernstig zieke kinderen na ontslag uit het ziekenhuis intensieve zorg nodig die (nog) niet thuis gegeven kan worden. Intensieve kindzorg bij Adelante is dan tijdelijk een mooi alternatief.
Lees meer