Menu

Het behandelplein

Als de cliënt straks oefent op het behandelplein ziet hij of zij mensen met verschillende aandoeningen of beperkingen werken aan herstel of samen sporten.

Inhoud van deze pagina

Kloppend hart van de zorg

Voor iedere cliënt, ongeacht zijn aandoening of beperkingen, is weer optimaal mogelijk kunnen functioneren in de maatschappij het uiteindelijke doel van de revalidatie. Door samen met elkaar te revalideren, kunnen cliënten elkaar inspireren, helpen en van elkaar leren op diverse gebieden. Dit geldt ook voor de verschillende behandelaren. Door samen met elkaar en de cliënt op het behandelplein te werken, ontmoeten ze elkaar vaker en kunnen ze elkaar versterken en van elkaar leren.

Nieuwbouw met een visie


Het behandelplein bestaat uit 3 zones. Deze indeling is afgeleid van het Internationale Classificatiemodel ICF:

  • In zone 1 staat herstel van functies centraal. In een beschermde omgeving leert de cliënt vaardigheden. Eén op één met een behandelaar of in een klein groepje.
  • In zone 2 staat het verankeren van deze vaardigheden centraal, zoals het beter leren lopen of het verbeteren van arm/handvaardigheden. De behandeling is diagnoseoverstijgend waardoor men ook cliënten met andere aandoeningen of beperkingen ontmoet.
  • Zone 3 is volledig gericht op participatie. Het hart van het behandelplein is ingericht als een huis met woonkamer, slaapkamer, keuken en badkamer. In deze omgeving werkt de revalidant samen met anderen aan zelfstandigheid. Een noodzakelijke stap ter voorbereiding op het leven nadat het revalidatietraject bij Adelante afgesloten is.