Menu

Ergos 2 Worksimulator

Adelante werkte al lange tijd met ERGOS 1, maar met ERGOS 2 is er een grote verbeterslag gemaakt.

Inhoud van deze pagina

Betrouwbaar en objectief onderzoek

De ERGOS 2 Worksimulator onderzoekt de fysieke belastbaarheid in een gestandaardiseerde omgeving die is gebaseerd op de werkelijke arbeidssituatie. Verschillende factoren die een rol spelen bij het vaststellen van de zwaarte van de arbeid, zoals duurbelasting, mobiliteit en motoriek, worden gemeten. Deze persoonlijke informatie over de fysieke belastbaarheid verbindt de ERGOS 2 aan relevante beroepsinformatie. De meetopstelling is gekoppeld aan een database van 14.000 beroepen. Hierdoor kan rekening worden gehouden met specifieke functie-eisen, werkplek of beroepswens. Het resultaat geeft niet alleen aan welke functionele arbeidsmogelijkheden een cliënt heeft. Maar ook of hij of zij het juiste beroep voor ogen heeft, en welke trainingen, aanpassingen van de werkplek of andere voorzieningen nodig zijn om de beoogde functie uit te kunnen voeren.

Afgestemd testprogramma

Voor vrijwel elke functie biedt de ERGOS 2 Worksimulator een afgestemd testprogramma. Hierin kunnen verschillende soorten arbeidsbelastingen aan bod komen:

  • benodigde spierkracht op het gebied van duwen, trekken, tillen en dragen in verschillende posities en traplopen
  • snelheid van handelen en bewegen bij bukkend, hurkend en knielend werken, voorwaarts en bovenhoofds reikend werken en afwisselend staand – gebogen werken
  • duurbelasting uithoudingsvermogen en precisie
  • specifieke functionaliteiten voor onder andere de hand, zoals vinger- en handvaardigheid, grijp- en knijpkracht van handen en vingers en kracht bij polsbewegingen en bij bewegingen van de onderarm

Adelante is de enige in Nederland met dit meetinstrument. Bij Adelante zijn in totaal drie medewerkers gecertificeerd om cliënten met de ERGOS 2 worksimulator te kunnen begeleiden.