Menu

CVA Stepped Care Unit

In 2012 bundelden Adelante en Cicero hun zorg in een CVA Stepped Care Unit (CSCU).

Inhoud van deze pagina

Doel

Initieel was het doel de CVA-patiënt op het juiste moment, met de juiste intensiteit, de juiste zorg te bieden. Een jaar later verdwenen nog meer schotten tussen de beide partners door één gezamenlijke zorgafdeling te openen met 15 verpleegbedden en een gezamenlijke triage en behandeling. Sindsdien worden CVA patiënten zodra zij in het ziekenhuis medisch uitbehandeld en stabiel zijn, binnen 24 uur geplaatst op een gecombineerde revalidatieafdeling van Adelante en Cicero Zorggroep. Door deze intensieve samenwerking is snelle en doelmatige triage in de acute fase van een CVA mogelijk, terwijl tevens vanaf dag één gerevalideerd wordt. Hierdoor ontstaat kwalitatief hoogwaardige revalidatiezorg in een zo vroeg mogelijk stadium na een CVA.

Resultaten

De resultaten zijn overtuigend. CVA patiënten liggen gemiddeld 10 dagen korter in het ziekenhuis doordat ze sneller overgeplaatst worden, en er zijn 10 revaliatiedagen minder nodig voor hetzelfde resultaat (afname klinische revalidatie periode). Wellicht belangrijker is de patiënt – en medewerkertevredenheid. Die is hoog. Sandy Cox en Erika Leenders, ergotherapeuten: “Samen kunnen we onze patiënten een behandeling op maat leveren. Dat is zó positief.”