Menu

CReATe

Mensen met een hoge dwarslaesie hebben vaak problemen met het gebruik van de arm en hand. Het optimaliseren van herstel van deze arm- en handfunctie is essentieel voor deze groep mensen om de onafhankelijkheid in het dagelijks leven en de kwaliteit van leven te verhogen. CReATE staat voor Chirurgie en Revalidatiebehandeling voor mensen met Arm-handfunctie problemen ten gevolge van een Tetraplegie.

Inhoud van deze pagina

Een betere en snellere behandeling van arm-handklachten bij patiënten met een hoge dwarslaesie

Op dit moment wordt vaak alleen gebruik gemaakt van revalidatietherapieën om de arm-handfunctie van patiënten met een hoge dwarslaesie te verbeteren. Een operatie is ook mogelijk, maar minder dan de helft van de patiënten kiest hier momenteel voor. Eén van de belangrijkste redenen om niet te kiezen voor chirurgie is de lange tijd van revalidatie bij reguliere operatietechnieken. Dit komt omdat de operaties één voor één, opeenvolgend worden uitgevoerd en al deze operaties een eigen revalidatietraject en bijbehorende tijdsduur kennen. 

Een team van Adelante en Zuyderland heeft een bezoek gebracht aan Jan Fridén, één van ’s werelds toonaangevende specialisten op het gebied van arm-handchirurgie bij dwarslaesiepatiënten. Tijdens dit bezoek zijn nieuwe inzichten en vaardigheden verkregen op het gebied van ‘state of the art’ chirurgische technieken en de daarbij behorende revalidatiebehandelingen.

Door gebruik te maken van deze nieuwe operatietechnieken en nieuwe hechttechnieken kunnen mensen beter en sneller behandeld worden. Hierdoor zullen patiënten eerder (willen) kiezen voor een operatie. Operaties hoeven niet langer opeenvolgend te worden uitgevoerd en er kan vrijwel direct na de operatie gestart worden met het revalidatietraject. Het resultaat van deze werkwijze is meer functieherstel en functioneel herstel van arm-handvaardigheid.

Adelante biedt dit traject aan in samenwerking met Zuyderland.