Menu

Adelante Arbeid B.V. viert éénjarig bestaan

3 maart 2023

Op 1 maart 2023 is het precies één jaar geleden dat Adelante Arbeid formeel omgevormd werd tot een zelfstandig opererend bedrijfsonderdeel Adelante Arbeid B.V. Hierbij blijft Arbeid overigens wel onderdeel van Stichting Adelante Groep. Het afgelopen jaar heeft Adelante Arbeid op kleine schaal verbouwd. Nu de verbouwing is afgerond, is het tijd om de Adelante Arbeid B.V. officieel te vieren. 

Adelante Arbeid heeft een sterke band met de medisch specialistische revalidatie van Adelante. Daar is het bedrijfsonderdeel uit voortgekomen en speelt het nog steeds een belangrijke rol in. Door de verzelfstandiging van Adelante Arbeid kan er sneller en efficiënter geanticipeerd worden op de zakelijke markt. Partners zoals bedrijfsartsen en werkgevers die zich richten op preventie en voorkomen van uitval van werknemers, spelen namelijk een steeds grotere rol bij Adelante Arbeid. Want volgens de wetgeving inzake arbeidsongeschiktheid en verzuim hebben werkgevers in Nederland niet alleen een grote verantwoordelijkheid voor preventie van verzuim maar ook voor de financiële gevolgen van verzuim.

Gisteren werd tijdens de viering van het éénjarig bestaan van Adelante Arbeid B.V. bij een mini-symposium uitgebreid aandacht besteed aan dit onderwerp. Het symposium was voornamelijk gericht op bedrijfsartsen en hr-managers. Keynote speaker prof. dr. Angelique de Rijk, hoogleraar Sociale Geneeskunde aan de Universiteit Maastricht, belichtte de historische context van de Nederlandse wetgeving en de voor- en nadelen ervan. Daarnaast kwam de implementatie van preventief beleid bij organisaties uitgebreid aan bod, evenals de uitdagingen die hiermee gepaard gaan.

Ludo Schreurs, directeur Adelante Arbeid B.V: ‘Het multidisciplinaire Adelante Arbeid team helpt cliënten een volwaardige positie op de arbeidsmarkt te verwerven of te behouden. Wij richten ons niet op de beperkingen maar op de mogelijkheden.’

Gezien de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt op het gebied van preventie van uitval en benutten van potentieel van werknemers, blijft Adelante Arbeid ook in de toekomst investeren in de (door)ontwikkeling van nieuwe en bestaande diensten binnen de arbeidsrevalidatie en arbeidsre-integratie, zoals preventieprogramma’s, multidisciplinaire interventies, belastbaarheidsonderzoeken en re-integratiebegeleiding.

Henri Plagge, bestuursvoorzitter van Adelante en tevens arts Maatschappij en Gezondheid: ‘Meedoen aan de maatschappij betekent voor veel mensen ook kunnen werken, ondanks beperkingen of ziekte. Werk, betaald of onbetaald, is ook belangrijk voor de gezondheid.’

Nieuwe uitstraling
Bij deze veranderende organisatie past ook een nieuwe uitstraling met een eigen logo en een aanvulling op de slogan van Adelante. De slogan en het credo van Adelante Arbeid zal zijn: Haal het beste uit jezelf, dat werkt!
Boodschap is dat Adelante Arbeid een sterke band heeft met de medisch specialistische revalidatie: daar zijn we uit voortgekomen en daar spelen we nog steeds een belangrijke rol in. De slogan van Adelante: ‘haal het beste uit jezelf’, wordt dan ook door iedereen onderstreept. Maar met het eigen logo en de aanvulling op de slogan willen we ook helder maken waar we als Adelante Arbeid voor staan, met name bij de zakelijke partners waarbij de nadruk ligt op begeleiding naar werk en benutten van het potentieel. Vandaar de toevoeging aan de slogan, namelijk ‘dat werkt’.

 

<toon alle berichten