Menu

Jaarbeeld 2021

24 maart 2022

We blikken terug op 2021.

Een jaar waarin we voortbouwen op het pad dat we hebben uitgestippeld in onze Meerjarenkoers.
Het pad dat continue aanpassing vereist in tijden van een pandemie.
Daarnaast werd ons Kindcentrum zwaar getroffen door wateroverlast in juli 2021. We kijken dan ook met trots naar de inzet en betrokkenheid van medewerkers het afgelopen jaar.
Samen zetten we ons in om onze expertise en ambities op het gebied van (revalidatie)zorg, onderwijs en audiologie te laten groeien. In dit jaarbeeld staan we stil bij een aantal belangrijke ontwikkelingen en mijlpalen.

Yvette van Horn & Henri Plagge
Raad van Bestuur Adelante

<toon alle berichten