Menu

Nieuw kindcentrum voor Zorg, Onderwijs en Revalidatie

1 juni 2021

Onderwijsgroep Buitengewoon, Adelante en PSW hebben de ambitie om een integraal kindcentrum voor Zorg, Onderwijs en Revalidatie te realiseren in de regio Noord- en Midden-Limburg. Hier kunnen kinderen en jongeren (2-20 jaar) met een lichamelijke en/of meervoudige beperking en langdurig zieke kinderen onderwijs, revalidatie, zorg en opvang krijgen afgestemd op hun behoeften en vanuit de gedachte één kind, één plan. Om dit te realiseren wordt de huidige locatie van het regionaal kindcentrum Ulingshof in Venlo gerenoveerd.

Bij Ulingshof krijgen kinderen speciaal onderwijs en in veel gevallen ook medisch specialistische revalidatie. Op dit moment werken Ulingshof (onderdeel van Onderwijsgroep Buitengewoon) en Adelante al nauw met elkaar samen op weg naar het één kind, één plan principe. In het toekomstige centrum voor Zorg, Onderwijs en Revalidatie gaat PSW Junior een groep openen voor kinderen met een (meervoudige) beperking die (nog) niet (volledig) deel kunnen nemen aan onderwijs. Daarnaast gaat PSW vakantie-opvang en buitenschoolse opvang aanbieden binnen Ulingshof.

Ambitie
De visie van de drie samenwerkende organisatie is dat álle kinderen/jongeren rechten hebben op onderwijs en behandeling/zorg indien nodig. Het centrum biedt kinderen/ jongeren met een beperking, ziekte en/of aandoening een totaalpakket aan onderwijs, revalidatie en zorg zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen en kunnen toewerken naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan in de maatschappij. Onderwijsgroep Buitengewoon, Adelante Zorggroep en PSW maken zich sterk om de systemen van zorg/behandeling en onderwijs te laten aansluiten bij de ondersteuningsbehoefte van kinderen (i.p.v. andersom). Eerder ‘bouwden’ ze ook al een centrum voor Zorg, Onderwijs en Revalidatie in Haelen, onder de naam Heikei.

Om ieder kind de beste leeromgeving te bieden wordt in samenspraak met ouders en de omringende scholen Impuls in Tegelen en Talentencampus Venlo SO gekeken waar kinderen/jongeren in de nieuwe situatie het beste geplaatst kunnen worden.


Renovatie

Om Ulingshof aan de Ulingshofweg in Venlo om te toveren tot een volwaardig centrum voor Zorg, Onderwijs en Revalidatie staat een grootschalige renovatie op stapel. Hiertoe is inmiddels een aanbestedingstraject gestart. Begin juni is bekend aan welk bedrijf deze renovatie-opdracht gegund wordt. Gedurende de renovatie is het niet mogelijk en verantwoord om kinderen in het gebouw te laten verblijven. Daarom is er naar tijdelijke huisvesting gezocht en gevonden bij voormalige basisschool ’t Palet en voormalige BZV Maasland in Blerick. De verhuizing vindt eind juli plaats zodat de kinderen/jongeren vanaf het nieuwe schooljaar kunnen starten op de twee nieuwe, tijdelijke locaties waar Onderwijsgroep Buitengewoon en Adelante het huidige aanbod een jaar lang voortzetten.

 

Het streven is dat alle kinderen/jongeren hun intrede kunnen doen bij het volledig gerenoveerde Ulingshof aan de start van schooljaar 2022 – 2023.

 

 

<toon alle berichten